EVU-Kurs


Landmåling ved Campus Gjøvik med Mjøsa i bakgrunnen.

Foto: NTNU / Torbjørn Kravdal

Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter

Start: 15.02.2023
Slutt: 15.06.2023
Søknadsfrist: 15.01.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Gjøvik

Pris: 7700 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: VB6000

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


En landmålers oppgave kan være å måle inn terrengdata, beregne, sette ut merker for grenser og diverse markeringer i ulike deler av byggefasen på bygg- og anlegg. I tillegg kan det være å koordinere maskinstyring ved hjelp av satellittmålinger.

Landmålere bruker i dag avansert teknisk utstyr som nivellerkikkert, satellittmottakere, totalstasjoner og laserskannere. Landmåleren må forholde seg til en rekke krav i form av standarder, og dokumentasjon av utført arbeid er svært viktig.

Målgruppe

Alle som ønsker å lære mer om landmåling uavhengig av bakgrunn.

Innhold

Etter gjennomført kurs, vil du kunne:

 • gjøre rede for aktuelle projeksjoner og koordinatsystemer
 • kjenne til oppbygningen av og kunne beskrive hva de ulike landmålingsinstrumentene kan brukes til
 • gjøre rede for feilkilder ved bruk av de ulike landmålingsinstrumenter
 • vurdere nøyaktighet ved bruk av ulike landmålingsteknikker 

Etter fullført kurs, vi du ha følgende ferdigheter:

 • utføre høydemålinger med nivellement og beregne høyder
 • utføre stasjonsetablering, innmåling og utsetting med totalstasjon og kunne utføre nødvendige koordinatberegninger
 • utføre innmåling og utsetting ved hjelp av GNSS
 • utføre skanning med totalstasjon eller dedikert laserskanner

Du vil også ha lært mer om presis skriftlig dokumentasjon av utført arbeid.

 

 

Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter er det første av to kurs i landmåling. 

Emnebeskrivelse

VB6000

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.
Studenter med tidligere opptak til BBS-60, Byggesaksskolen.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Kvalifiserte søkere tildeles plass i henhold til søknadsrekkefølge etter at søknadsfristen er passert.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatorisk digital oppstartsamling:

 • 15. februar 2023

Obligatoriske samlinger i NTNU Gjøvik sine lokaler:

 • 12. - 13. april 2023
 • 8. - 9. mai 2023

Oppmøte første dag kl 10:00. Avsluttes senest kl 15:00 siste dag, (begge samlinger).

 

Før, mellom og etter samlingene er det nettbasert veiledning.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

PC med internett.
Læringsplattformen Blackboard. Info om dette kommer.

Eksamensbeskrivelse

Dato: 15.06.2023

Vurdering:
Hjemmeeksamen over 14 dager. 
Karakter: Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen: 5 rapporter fra praktiske landmålingsøvelser som gjennomføres på samlingene.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3).

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 7700 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter knyttet til samlingene.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev