Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

  • rådgiving og veiledning til digital laboratorieaktivitet
  • rådgivning og veiledning til ansatte i forhold til nettpedagogikk og bruk av digitale læringsplattformer
  • generell rådgivning til ledelse og ansatte i forhold til instituttets IT-systemer og kommunikasjonsplattformer
  • administrasjon av og støtte for utvikling av nettsider
  • administrasjon og kvalitetssikring av EVU-kurs i samarbeid med NTNU Videre