EVU-Kurs


Tre menn og to kvinner i pene klær diskuterer. Foto.

Hvordan utvikle bedre produkter og kundeløsninger ved hjelp av digitalisering? Dette var blant spørsmålene som ble diskutert på samling i Digital strategi og ledelse i Ålesund i juni, 2017. Foto: Kristin Søylen.

Digital strategi og ledelse

Start: 25.04.2022
Søknadsfrist: 10.03.2022

Sted for samlinger: Nettbasert

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7.5
Emnekode: AV600117

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Dette kurset retter seg primært mot deg som er ansatt eller permittert/arbeidsledig innen maritim næring.

Digitalisering er blitt et moteord, og digitaliseringen som pågår har store konsekvenser for all forretningsdrift. Kurset gir deg innføring i hvordan ledere kan ta digitalisering i bruk for å møte fremtidens behov samt utvikle bedre produkter og kundeløsninger.

Målgruppe

Emnet passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, jobber som konsulent eller som rådgiver.

Innhold

Det er allmenn enighet om at vi er i en æra av «big data». Store mengder data har blitt samlet i flere tiår og analyse av disse dataene er ikke noen ny idè. Det som preger nåtiden som en «big data æra» er at vi ser en endring i atferd i bedrifter, regjeringer og frivillige organisasjoner - de ønsker å bruke all denne informasjonen for å styrke forretningsdriften.  
 
Studier fra MIT har funnet at de mest suksessfulle bedriftene er de som har den mest sofistikerte bruken av dataanalyse og ser på analysene som en konkurransefaktor. Disse studiene viser at effektiv bruk av stort datamateriell (big data) kan forbedre en bedrifts beslutningstaking, håndtering av kunderelasjoner, gi bedre innsikt og prosessoptimalisering. 
 
Relatert til dette er «the Internet of Things (IoT)» et paradigme som dekker internetteknologier. Ifølge en rapport har “IoT a total potential economic impact of $3.9 trillion to $11.1 trillion a year by 2025… equivalent to about 11 percent of the world economy.” Nylig har også Industriell IoT (IIoT) dukket opp som et sub-paradigme som fokuserer mer på kritiske sikkerhetsapplikasjoner i industrier som luftfart, energi og helse.
 
En konsekvens av den raske utviklingen av IoT/IIoT er at den enorme mengden av innsamlet data fra ulike kilder må bli prosessert, analysert og visualisert på en god måte. Bedrifter må håndtere mange relasjoner med kunder, på tvers av produkttyper, kommunikasjonskanaler og geografi.  Big data og IoT, med deres «real-time» analyser og oppdateringsmuligheter, kan bidra til at vi bedre forstår kundeatferd, interaksjonsmønster, og kan hjelpe oss med å predikere fremtidens behov.  Disse teknologiene er en nøkkel til å kunne tilby sømløse opplevelser for kundene og til å engasjere dem på en bedre måte.  
 
Temaer :
Digital Strategi
• Datadreven beslutningstrategi
• Digital samhandling og kommunikasjon
• Teknologistrategi
 
Big Data
• Introduksjon og oversikt
• Datakilder og høstinger
• Datamining og lagring
• Kunstig intelligens og maskinlæring
• Analyse og visualisering
 
Internet of Things
• Introduksjon og oversikt
• Sektorbaserte mulighetsområder
• Utfordringer og katalysatorer
• Status og fremtidsutsikter for IoT
 
Digitale verdikjeder
• Nye forretningsmodeller og betalingsformer
• Digitale kunderelasjoner
• Digitalisering av forretningsprosesser
 

Læringsformer og aktiviteter

Studiet gjennomføres med obligatoriske nettsamlinger.
Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case, i undervisningene og mellom samlingene.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år.
For at søknaden skal bli behandlet, må du laste opp nødvendig dokumentasjon på utdanning og praksis innen søknadsfristen.

Prioritering av søkere:
1. Ansatte, arbeidsledige og permitterte innen maritim næring
2. Permitterte/ledige i andre bransjer
3. I jobb i andre bransjer
4. Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet (dato for søknad).

I søknaden må du besvare spørsmål om bransjetilknytning og du må oppgi navn på (siste) arbeidsgiver.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger på nett våren 2022

Første samling: 25. og 26. april

Andre samling: 6. mai

Tredje samling: 30. mai

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Tableau® software RapidMiner

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen gjennomføres i grupper. Oppgavene leveres ut på siste samling. Oppgaven evalueres med karakterskala A-F.
Deltakelse på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/case kreves for å bli kvalifisert til å gjennomføre eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum:
 
Bok
• J. Dean (2014), Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners, John Wiley & Sons, Inc. 
 
(kan bestilles her: https://www.akademika.no/big-data-data-mining-and-machine-learning/khosrow-hassibi/jared-dean/dean-jared/9781118618042 ) 
 
Artikler/kapitaler
• Ian Gibson, David Rosen & Brent Stucker (2015), Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Springer (selected chapters), 2nd ed.
• K. Rose, S. Eldridge & L. Chapin (2015), The Internet of Things: An Overview, Understanding the Issues and Challenges of a More Connected World, The Internet Society (ISOC). 
• D. Laney (2001), 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety, Gartner Inc. 
• S. Lavalle, M. S. Hopkins, E. Lesser, R. Shockley, and N. Kruschwitz, “Analytics : The New Path to Value,” MIT Sloan Management Review and IBM Institute for Business Value, 2010. 
• E. Brynjolfsson, L. M. Hitt, and H. H. Kim (2011), Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?,  SSRN Electronic Journal.
• H. Chen, R. H. L. Chiang, and V. C. Storey (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, MIS Quarterly, vol. 36, no. 4, pp. 1165–1188. 
• G. Løvoll and J. C. Kadal (2014), Big data - the new data reality and industry impact, DNV GL.
• Towards a thriving data-driven economy. EU Communication on data-driven economy COM(2014)442 final. 
• H.Wang, O.Osen, G.Li, W.Li, H.-N.Dai, and W. Zeng (2015), Big data and industrial internet of things for the maritime industry in northwestern Norway, in TENCON 2015: IEEE Region 10 Conference. 
• Girts Strazdins and Hao Wang (2015), Open Security and Privacy Challenges for the Internet of Things,  The 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 2015), Singapore, IEEE Press, Dec., Pages 415-418. 
• D. Keim, G. Andrienko, J.-D. Fekete, C. Görg, J. Kohlhammer, and G. Melançon (2008), Visual analytics: Definition, Process, and Challenges, in Information Visualization, ser. LNCS, vol. 4950. Springer, pp. 154–175.
• H. Wang, X. Zhuge, G. Strazdins, Z. Wei, G. Li, and H. Zhang (2016), Data Integration and Visualisation for Demanding Marine Operations, in Oceans: MTS/IEEE Oceans Conference. 
• X. Zhuge, H. Wang, and G. Strazdins (2016), Evaluating the Data Visualization for Demanding Marine Operations, in Techno-Ocean Conference. 
 
Artiklene blir tilgjengelige på Blackboard.
 

Annen informasjon

Referanser

- Jeg er med på kurset i Digital strategi og ledelse for å få bedre oversikt over fagområdet, lære «språket» og ha grunnlag og kompetanse til å delta i digitaliseringen av Tolletaten.
I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og generelt i samfunnet. Jeg har hatt et stort utbytte av kurset, blant annet gjennom dyktige forelesere og gode diskusjoner med andre kursdeltakere. Å ha kunnskap innen dette viktige fagområdet vil selvfølgelig gjøre meg i bedre stand til å utføre lederjobben min, noe min arbeidsgiver også nyter godt av. Jeg tror alle ledere trenger kunnskap innen dette feltet.
Hvis man har tid og anledning er det nok ønskelig å ta studiet flere sammen, men de fleste ledere vil nok oppleve det som vanskelig å få til i praksis. Jeg oppfordrer absolutt ledere og andre som jobber med endring å ta kurs som dette! Det er mye snakk om digitalisering nå om dagen og det gir trygghet å vite at man har fått en basisinnføring i tematikken.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi

Kontakt

Annveig Skurseth , NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no
Even Fostervoll Langvatn , Institutt for internasjonal forretningsdrift
Telefon: 73 55 98 18
Epost: even.f.langvatn@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev