course-details-portlet

AV600117 - Digital strategi og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Digital Strategi- Datadreven beslutningstrategi- Digital samhandling og kommmunikasjon- TeknologistrategiBig Data- Introduksjon og oversikt- Datakilder og høstiner- Datamining og lagring- Kunstig intelligens og maskinlæring- Analyse og visualseringInternet of Things- Introduksjon og oversikt- Sektorbaserte mulighetsområder- Utfordringer og Katalysatorer- Status og fremtidsutsikter for IoTDigitale verdikjeder- Nye forretningsmodeller og betalingsformer- Digitale kunderelasjoner- Digitalisering av forretningsprosesser

Læringsutbytte

Kunnskaper: Ha kunnskap om terminologi, prinsipper, muligheter og utfordringer i Digitale Verdikjeder, Big Data, Internet of Things og Digital Strategi og hvordan dette kan benyttes i næringslivet. Ferdigheter: Kunne analysere og utvikle strategier for digitalisering av virksomheter, verdikjeder, Big Data og Internet of Things. Generell kompetanse:Kunne forstå og kommunisere om digitale strategier og verdikjeder på et strategisk nivå. Grunnleggende kunnskap om Big Data og Internet of Things og dets mulighetsrom, samt evner til utvikling av strategisk implementering av tilknyttet teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager. Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case. Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene. Kurset avsluttes med en skriftlig innlevering. Følgende dataverktøy benyttes: Tableau® software RapidMiner

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det er krav til oppmøte på samlingene. Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved IIF - høyere grads nivå (514IM)
Etter- og videreutdanning ved IØT, høyere nivå (TKSEVUM)
Internasjonal Business og Markedsføring (860MIB)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) og minst to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Papers/Reports/Online materials opplyses ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU