EVU-Kurs


Innføring i norsk tegnspråk 4

Studenter snakker tegnspråk i klasserom. Foto.

Foto: Ole Ekker / NTNU

Norsk tegnspråk er et av flere minoritetsspråk i Norge og en del av norsk kultur og kulturarv. Har du allerede tatt et innføringskurs i tegnspråk og har lyst å lære mer om norsk tegnspråk? 

Studiet bygger på Innføring i norsk tegnspråk 1-3 og har som mål å videreutvikle studentens kunnskap om og ferdigheter i norsk tegnspråk. Meld deg på kurset og lær mer om norsk tegnspråk som språk, kultur og historie.

Søknadsfrist: 10.12.2020

Målgruppe:

Ansatte i det offentlige (skole, helsevesen, NAV, osv.) og alle andre som ønsker å lære norsk tegnspråk på et grunnleggende nivå, og i tillegg få kunnskap om norsk tegnspråks status og rolle i det norske samfunnet.

Studiet var i utgangspunktet et kurs i regi av Utdanningsdirektoratets satsning for lærere i skolen (kompetanse for kvalitet), men nå åpnes det for at andre yrkesgrupper også skal kunne delta på studiet.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamen er todelt og består av en praktisk eksamen og en hjemmeeksamen.

Praktisk eksamen er en gruppesamtale i tegnspråk som teller 60% av karakteren:
Holdes 7. mai 2021

Hjemmeeksamen i relevant case teller 40% av karakteren:
Innleveringsfristen er fredag 21. mai kl. 12.00

Karakterskala: A-F

For å stille til eksamen må man på forhånd ha fullført obligatoriske arbeidskrav som fremgår av emnebeskrivelsen.
Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Tid og sted for kurs/samlinger:

1. - 5. februar 2021 - Digital samling
22. - 26. mars 2021 - Digital samling
3. - 7. mai 2021 - Fysisk samling med oppmøte på campus

(Vi tar forbehold om at situasjonen tillater fysisk samling på campus i mai 2021)

Kursavgift:

10.000 Kr
Kursavgift info: I kursavgiften inngår
- Undervisning på alle samlinger
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen

Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til reise, opphold og pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Marianne Pilskog Nyhus
Universitetslektor, Institutt for språk og litteratur
Epost: marianne.p.nyhus@ntnu.no

Magnus Fætten Aasen
Høgskolelærer, Institutt for språk og litteratur
Epost: magnus.f.aasen@ntnu.no

Rolf Piene Halvorsen
Universitetslektor, Institutt for språk og litteratur
Epost: rolf.p.halvorsen@ntnu.no

Kontakt:

Linda Lønvik
NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Epost: videre@ntnu.no

Dordi Stavik
Studieveileder, Institutt for språk og litteratur
Epost: isl-evu@hf.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse og 45 studiepoeng i norsk tegnspråk.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Dersom det er flere søkere enn studieplasser vil "først-til-mølla"-prinsippet gjelde.

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Gjøres tilgjengelig i Blackboard ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard og Inspera. Studenter må i tillegg ha tilgang til utstyr (laptop med kamera eller tilsvarende) for innspilling av videoer.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 01.02.2021
Slutt: 21.05.2021

Søknadsfrist: 10.12.2020

Kursavgift: 10.000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: TEGN6003

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.