Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bø, Vibeke; Ferrara, Lindsay Nicole; Halvorsen, Rolf Piene. (2018) Språkøkologi. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.

Rapport/avhandling

  • Schrøder, Odd-Inge; Halvorsen, Rolf Piene; Stordal, Anne. (2013) Teater Manu. Jubileumsalbum. 2013.
  • Schrøder, Odd-Inge; Halvorsen, Rolf Piene; Stordal, Anne. (2011) Teater Manu Anniversary Album. 2011.