Studieplaner for realfag og informatikk ved NTNU 2018-2019

Studieplaner for realfag og informatikk ved NTNU 2018-2019

 

Felles informasjon

Gjøvik

Trondheim

Ålesund

 

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer