Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2016-2017

Studiehåndbok for doktorgrad (ph.d.) 2016-2017

Felles informasjon

Studieplaner

Du kan også se i eldre studiehåndbøker.


Emnebeskrivelser:
Emnene offentliggjøres ikke i studiehåndboka, men kunngjøres på nett, se www.ntnu.no/studier/emner.

30 aug 2019