Ph.d.-program i språkvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i språkvitenskap

– Om programmet

Om programmet

Dette ph.d.-programmet omfatter alle områder av språkvitenskapen og er åpent for kvalifiserte kandidater som arbeider med språklige problemstillinger. Innenfor programmet brukes et bredt spekter av teoretiske og metodiske tilnærminger, og det forsøkes hele tiden å legge til rette for mest mulig relevant utdanning i henhold til kandidatenes arbeidsområder.

Programmet innebærer en opplæringsdel der kandidatene tar relevante kurs (1/2 år) og en avhandlingsdel der kandidatene arbeider med doktoravhandlingen (2 1/2 år). Det er også mulig å delta i programmet på deltid. I perioden 2012-2020 tilbys de fleste av kursene innenfor rammene av den nasjonale forskerskolen i lingvistikk og filologi (LingPhil). Kandidatene oppfordres også til å tilbringe deler av perioden i utlandet for å få andre impulser samt bygge internasjonale nettverk.

Kandidaten skal som hovedregel ha hovedveileder ved NTNU. Innenfor språkfagene finnes ansatte innenfor følgende felter: anvendt språkvitenskap, engelsk språkvitenskap, fonetikk, fransk språkvitenskap, gresk, latin, lingvistikk, nordisk språkvitenskap og tysk språkvitenskap. Mange ansatte arbeider også med problemstillinger utover disse, det anbefales å ta en titt på hjemmesidene til Institutt for språk og litteratur og Institutt for historiske studier. Programmet er opptatt av at kandidatene tilhører et miljø utover hovedveileder, noe som blir vurdert i forbindelse med opptak.

En doktorgrad i språkvitenskap gir forskningskompetanse på høyt nivå. Ph.d.-programmet ved NTNU utmerker seg gjennom å dekke mange ulike disipliner, teorier og metoder, men også ved å ha et veldig godt sosialt miljø innad blant stipendiatene.

07 okt 2015

Forskning fra NTNU

Forskning fra NTNU

Engelsklærere snakker ikke nok engelsk

Norske barn lærer ikke engelsk i første klasse, selv de som har halvannen time engelskundervisning i uka.

Norges lover

Gjør Norges lover forståelige for folk flest

Lovenes paragrafer og ledd er ikke akkurat lettfattelig sengelektyre, men nå letter forskere på det språklige sløret som disse tekstene er omsluttet av.

Utforskar matematikken i språket

Utforskar matematikken i språket

Under overflata handlar språkforskinga om dei store spørsmåla, som kva det vil seie å vere menneske.