PH.D.-PROGRAM (DOKTORGRAD)

Ph.d. i medisinsk teknologi

– Semesterregistrering

Studenter og ph.d-kandidater ved NTNU og melder seg opp til emner via StudentwebVær spesielt oppmerksom på de frister som gjelder for undervisningsmelding og vurderings(eksamens) melding, samt evt. annullering.

Ph.d-kandidater kan bare undervisningsmelde og eksamensmelde seg til de emner som allerede ligger i utdanningsplanen som ble bestemt ved opptak.

Unntak: Studenter som har fullført en grad ved NTNU har rett til å få emnestudierett jfr. NTNUs Studieforskrift § 3-1 (3). Ta kontakt med Opptakskontoret per e-post opptak@adm.ntnu.no eller per telefon 73 59 77 00 for å få opprettet emnestudierett, slik at du selv kan melde deg opp i PhD-kurs.  Vær oppmerksom på at tilleggsemner du gjennomfører ikke automatisk inkluderes i utdanningsplanen som en del av ph.d-graden din. Ønsker du at andre emner enn de som ble bestemt ved opptak skal inngå i ph.d.-graden, må du søke om endring i planen. 

Ønsker du å endre din utdanningsplanen for ph.d.-studiet ditt? Send søknad om dette til eget institutt.

Eksterne ph.d.-kandidater  

Ph.d.-kandidater ved andre universiteter kan delta på NTNUs ph.d.-emner uten å betale semesteravgift. Andre søkere kan delta på NTNUs ph.d.-emner dersom de fyller emnets forkunnskapskrav og ebtaler semesteravgift.
Mer informasjon og påmelding

 

Kontaktinformasjon

Send epost til studieveilederne for ph.d. ved Det medisinske fakultet:

phd@medisin.ntnu.no