Ph.d.-studiet i marin teknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Ph.d.-studiet i marin teknikk

NB! Dette programmet er avsluttet og tar ikke lengre opp nye studenter.

Se fakultetets nye ph.d.-program i ingeniørvitenskap

Ph.d.-studiet er normert til tre år og omfatter en fagdel på ett semester og 2.5 år med arbeid på avhandlingen. Instituttet har i dag ca. 100 ph.d.-studenter og mange forskjellige stipendiatprogrammer, hvorav noen er finansiert av Norges Forskningsråd.

For mer informasjon ta kontakt med institutt for marin teknikk. En beskrivelse av studiets oppdeling, i tillegg til studiehåndboka, gjeldende regler og skjemaer, finner du gjennom menyen til venstre.


Doktorgrads kurs

Doktorgrads kurs (PhD emner)

MR8100

Teori for prosjektering

MR8102

Ulykkesanalyse

MR8103

Aktive fiskemetoder

MR8202

Bruddmekanisk dimensjonering av sveiste konstruksjoner

MR8204

Analyse og dimensjonering av marine konstruksjoner under ulykkeslaster

MR8205

Videregående emner i modellering og analyse av konstruksjoner

MR8206

Konstruksjoners pålitelighet

MR8207

Stokastiske metoder anvendt i ikkelineær analyse av marine konstruksjoner

MR8208

Dynamisk analyse av slanke marine konstruksjoner

MR8300

Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 1

MR8303

Overflatebølgers kinematikk og dynamikk

MR8304

Grensesjiktstrømning nær havbunnen

MR8306

Hydrodynamikk for marine konstruksjoner 2

MR8400

Modellering og analyse av maskinsystemer 1

MR8401

Modellering og analyse av maskinsystemer 2

MR8402

Mekaniske svingninger

MR8403

Vedlikeholdsstyring 2

 

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet