Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Opplæringsdel

IE-KRYSSPUBLISERT! Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal ha et omfang på 30 studiepoeng hvorav 20 studiepoeng skal være på ph.d. nivå. Opplæringsdelen skal gi et godt grunnlag for det forskningsarbeidet som skal inngå i ph.d.-avhandlinga.

Det er krav om følgende ph.d. emner:

  • minimum ett emne på 7,5 studiepoeng gitt av programmet du er tatt opp ved
  • minimum 5 studiepoeng innen overførbare kunnskaper (Transferable skills), som skal inkludere et etikk-emne på minst 2,5 studiepoeng

Opplæringsdel

Ph.d.-programmet tilbyr følgende emner på ph.d.-nivå.