Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Avhandling

IE-KRYSSPUBLISERT! Avhandling

Den vitenskapelige avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den kan publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.


Form

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem. Arbeidet skal normalt resultere i internasjonale publikasjoner underlagt fagfellevurdering i løpet av ph.d.-studiet.

Den vitenskapelige avhandlingen kan også bestå av en skriftlig komponent i kombinasjon med et varig dokumentert produkt eller en produksjon.


Språk

Avhandlingene ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk skrives normalt på engelsk.


Omfang

Omfanget på en ph.d.-avhandling vil naturlig nok variere mellom ulike fagområder, tema for avhandlingen og avhandlingsform. Det er ingen absolutte krav og begrensninger til lengde på avhandlingen.


Du kan finne tidligere avhandlinger levert ved fakultetet på NTNU Open.