Ph.d.-høringer

Ph.d.-høringer

 

Fakultetet organiserer ph.d.-høringer for ph.d.-kandidater etter det første året og i løpet av det tredje/fjerde året av studiet (avhengig av kontraktlengden). Hovedveilederen, medveilederen og en ekstern opponent, samt publikum er til stede.

Kandidater får etter fullført ett år av studiet muligheten til å presentere sitt prosjekt. Den eksterne opponenten skal kommentere, stille spørsmål, kritisere og gi råd til kandidaten om prosjektet. Etter det kan hoved- og medveilederne samt andre fra publikum stille spørsmål og diskutere.

Kandidater som er i siste fasen av sitt arbeid har også høringer. Intensjonen med disse høringene er at kandidaten skal presentere et utkast av avhandlingen. Likt som ved høringer i det første året, skal opponenten kommentere, stille spørsmål, kritisere og gi råd til kandidaten. Hoved- og medveilederen samt publikum kan stille spørsmål og delta i påfølgende diskusjon.

Alle er velkommen til å delta. Vafler, kaffe og te blir servert.


Hvordan en ph.d.-høring ser ut (tidslinje)

Hvordan en ph.d.-høring ser ut (tidslinje)

 

  1. Ph.d.-kandidaten: 25-30 minutter presentasjon med fokus på problemstilling, forskningsprosjektet, forskningsdesign, forskningplan, resultater eller pågående arbeid
  2. Opponenten: ca. 20 minutter for kommentarer og spørsmål
  3. Veilder og publikum: ca. 15 minutter til spørsmål og kommentarer