Bionanoteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bionanoteknologi

– Studieretning

Gjennom millioner av år har mange planter og dyr utviklet suverene måter å produsere materialer med ekstreme og unike egenskaper.

Tenk bare på styrken og elastisiteten i et edderkoppspinn eller de fantastiske fargene til mange sommerfugler og insekter. Ved å studere naturlig forekommende materialer i nanometerskala kan vi få inspirasjon og kunnskap til å skape nye materialer med helt særegne egenskaper. Som student i bionanoteknologi vil du lære hvordan vi kan avsløre naturens hemmeligheter og være med på å utnytte den nye viten for i fremstilling av nye materialer.

Bilde av DNA chip brukt til genotyping. Foto.Bionanoteknologi omhandler også kunnskap om hvordan biologiske molekyler, som proteiner og DNA kan integreres med menneskeskapte materialer for å gi nye typer sensorer og produkter. Dette er et hurtigvoksende og spennende felt med anvendelser innenfor eksempelvis medisinsk diagnostikk.

Studenter på bionanoteknologi kan velge en blanding av medisinske og teknologiske fag. De medisinske fagene gir en innsikt i medisinske problemstillinger, og fag som biofysikk, bioteknologi og fysikk bidrar til teknisk inspirasjon for å løse utfordringer innen medisin og andre relaterte vitenskapelige felt. Dette gir mange muligheter for bionanoteknologer, som har god bakgrunn til å gå inn i mange fagfelt og skape broer mellom dem. Det er også mulig å fordype seg i toksikologiske aspekter ved nanoteknologien, noe som kan være en av de større utfordringene i kommersiell bruk av nanoteknologi.

Det er allerede teknologisk samarbeid blant annet mellom fysikk- og bioteknologimiljøet ved NTNU og medisinmiljøet ved St. Olavs Hospital. Bionanostudenter vil blant annet kunne gå inn og styrke dette samarbeidet gjennom tverrfaglig prosjektarbeid i gruppene og ved NTNU NanoLab det siste året av studiene.

Ferdigutdannete studenter fra bionanoteknologi får en unik fagsammensetning som kombinerer kunnskap fra miljøer for biofysikk, fysikk, medisin, bioteknologi og materialteknologi. Denne kunnskapen, kombinert med opplæring og arbeid i NTNUs renromsfasiliteter der avansert nanoteknologisk fabrikasjon og karakteriseringsteknikker er tilgjengelig, gjør dem godt rustet til å benytte de revolusjonerende mulighetene nanoteknologien lover innen et bredt utvalgt av vitenskapelige og teknologiske felt.

Bilder-bionano

ZnO Nano wire krystallstrukturer Foto.