Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Studiemiljø

Det meldes om godt studiemiljø ved sivilingeniørutdanning i nanoteksnologi på NTNU.Siden nanoteknologi er et tverrfaglig studium, vil du ta fag ved flere institutt og komme i kontakt med mange studenter utenfor ditt eget studieprogram. Dette er en ypperlig mulighet for nettverksbygging som du vil ha glede av både i studietiden og senere i arbeidslivet.

Som nanoteknologistudent vil du være en del av en klasse på ca 30. Dette skaper et unikt miljø fordi du kan bli godt kjent med medstudenter både i ditt eget kull og på andre årstrinn.

Linjeforeningen Timini

Sivilingeniørlinjene ved NTNU har en lang tradisjon med linjeforeninger – studentorganisasjoner, som samler studenter innenfor samme linje på tvers av årskull og emner. Timini er linjeforeningen for nanoteknologi.

Timini er en svært aktiv linjeforening. Kontoret i Realfagbygget på Gløshaugen er et naturlig samlingssted, som er åpne for alle linjeforeningens medlemmer. I tillegg har en stor andel av medlemmene verv i en eller flere av undergruppene. Noen av Timinis undergrupper er:

  • Næringsdepartementet, som holder kontakt med bedrifter, arrangerer bedriftspresentasjoner og holder studentene oppdatert på jobbtilbud
  • Sosial- og inkluderingsdepartementet, som organiserer de større arrangementene i Timini
  • Informasjonsdepartementet, som drifter Timinis nettside
  • Timini idrett, som arrangerer turer og idrettsarrangement
  • inTimini, linjeforeningas avis
  • Tinnitus og AdamsEplekor, Timinis jente- og guttekor

Les mer om Timini på timini.no.


Topptur – en av mange, ulike arrangementer i regi av linjeforeningen Timini. Foto: Jørn Skogsrud.

Bilde av Hanna Vassmyr som har blogget om sine opplevelser som nano-student. Foto: Marte Skare

Hvordan er det å studere nanoteknologi ved NTNU?

Hanna Sandvoll Vassmyr forteller om sine opplevelser som nanostudent på NTNU.

"Nano? Er ikke det bittelite da? Hvorfor skal man studere det?" Les blogg


Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 


Film

– Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU i Trondheim

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Funballz

Som en del av høstens fadderopplegg har flere av linjeforeningene på NT-fakultetet ved NTNU, bestemt seg for å arrangere funballz-turnering. Dette er et rusfritt arrangement som legger til rette for å bygge et sosialt samhold mellom studentene i spreke omgivelser.

Funballz, eller boblefotball som det også kalles, går ut på at man spiller fotball mens man har "kledd på" seg hver sin oppblåsbare boble. Dette ble innført  første gang for noen få år siden, og har siden blitt gjentatt årlig da det er svært populært. Årets fadderuker strekker seg fra 11. - 24. august, med immatrikulering tirsdag 12. august.

Linjeforeningen Timini

NTNU har en sterk tradisjon med linjeforeninger. Timini er linjeforeningen for nanoteknologi, og er relativt ung og svært aktiv. Som nanoteknologistudent får du kontakt med medstudenter på flere årskull, noe som gjør Timini til en både faglig og sosial møteplass.

Samarbeidsforum

Et aktivt samarbeid mellom næringslivet og Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU.

Aktiv studentkontakt
Studentkontakt er et av hovedformålene for Samarbeidsforumet, gjennom blant annet oppfølging av studenter, bedriftsbesøk, sommerjobber, prosjekter og masteroppgaver i samarbeid med de aktuelle medlemsbedriftene.

Besøk våre nettsider: www.ntnu.no/nt/sf