Ingeniørvitenskap og IKT

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Utenlandsopphold

Det blir stadig mer populært å ta et år i utlandet. Reisemålene blir mer og mer eksotiske. For tiden er det Australia, USA og Sør-korea som er mest i vinden.


Erfaringer fra det å være utvekslingsstudent

Under kan du lese intervju med noen av studentene ved Ingeniørvitenskap og IKT som har vært på utveksling.

Ressurspublisering

Man lærer masse på utveksling og det viser at du tørr å prøve noe nytt

Navn: Johanne Bjørnsen Skjetne
Studieprogram: Ingeniørvitenskap og IKT
Utvekslingsland: Hong Kong
Utvekslingssted: The Hong Kong Polytechnic University

Jeg fikk mange internasjonale venner som jeg brukte mye tid på å reise rundt i Asia med. Jeg har lært å kjenne et nytt land og en ny kultur. I tillegg blir engelsken bra etter ett år.

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


Når i studiet?

Når i studiet bør du ta utenlandsopphold?

Du kan ta ett eller to semestre i 3. eller 4. årskurs ved et utenlandsk universitet eller høgskole. Lærestedet du drar på utveksling til må være et godkjent lærested og emnene må kunne godkjennes som erstatning for de obligatoriske/valgbare emnene du har i din studieplan ved NTNU. Du kan også skrive masteroppgave i utlandet.