Hovedprofil: Geomatikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Geomatikk

– Ingeniørvitenskap og IKT

To personer ser på en dataskjerm

Foto: Geir Mogen

Er du interessert i kart? Bruker du GPS på mobilen? Har du lyst å lære hvordan man måler opp jorda på millimeteren ved hjelp av satellitter? Har du lyst å lære hvoran man kan benytte digitale kamera for å registrere formen på en bil i 3D ned til minste detalj?Da kan hovedprofilen for geomatikk være tingen for deg.

Geomatikk er et studium innen fagfelter som er grunnlaget for ny og spennende teknologi som vi omgir oss med i dagliglivet. Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra datafangst til presentasjon og anvendelse.

Alt fra små mikroskopiske objekter til jordkloden kan måles og beregnes ved hjelp av avanserte geometriske metoder. I neste omgang kan målte objekter "gjennskapes" i datasystemer og danne utgangspunkt for videre analyse. Skal vi ta objektene i nærmere øyesyn kan de presenteres som kart eller en tredimensjonal figur. Innen fagfeltet Geomatikk kan man fordype seg i tema som:

 • Kart
 • 3D modeller
 • Datateknikk
 • GPS
 • Digitale bilder
 • Satelittdata
 • Navigasjon
 • Geografisk informasjon

Du kan lære mer om nøyaktig posisjonering ved hjelp av satelittmålinger, eller hvordan bruke satelittfjernmåling for miljøovervåking og ressurskartlegging. Du kan fordype deg i navigasjon ved hjelp av GPS, håndtering av geografisk informasjon i datasystemer og nøyaktig måling av objekter via digitale bilder. Du kan også lære mer om bruk av kommunikasjon ved hjelp av digitale kart.

Drone som flyger i luften
Foto: Geir Mogen

Studiet deles hovedsaklig inn i tre hovedretninger

Kartografi og geografisk informasjonsvitenskap (GIS)

 • Visualisering av geografisk informasjon
 • Metoder for effektiv hådtering av geografisk informasjon i en datamaskin
 • Utvikling og anvendelse av GIS

GPS og Geodesi

 • Geodetiske målinger ved bruk av satelitter (GPS og GLONASS)
 • Kartlegging, stedfesting og navigasjon
 • Bestemmelse av jordens gravitasjonsfelt

3D digital modellering

 • Laserscanning av terreng og objekter ved hjelp av droner
 • Målemetoder ved bruk av kamera og andre sensorer
 • Digital modellering av verden rundt oss

Emner du kan velge i 3. årskurs

Obligatorisk og valgbare emner 3. årskurs for deg som velger hovedprofilen geomatikk (scroll litt ned på siden)


Karrieremuligheter

De mest aktuelle arbeidsgivere for masterkandidater (sivilingeniører) med bakgrunn i geomatikk er bedrifter som utvikler kartsystemer og geografiske informasjonssystemer, konsulentfirmaer innen oppmåling og navigasjon både på land og i Nordsjøen, statlige og kommunale etater, undervisnings- og forskningsmiljøer. Geomatikkstudenter med god IT-kompetanse er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Gå inn på geomatikkbransjen.no for å lese mer omm forskjellige arbeidsoppgaver som kan være aktuelt for en uteksaminsert geomatikkstudent.

Ledige stillinger lyses ut på geoforum.no.

Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook