Produktutvikling og produksjon, Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Produktutvikling og materialer

– Studieretning

Studieretning Prouduktutvikling og materialer

Ved denne studieretningen vil du arbeide med metoder og teknikker knyttet til produktutvikling, eller med materialvalg og teknikker knyttet til forming av materialer. Livsløpsegenskaper til produkter og komponenter står sentralt.

Industrien må hele tida komme med nye produkter, nye maskiner og nye teknologier. Ved denne studieretningen er fokus på metoder, teknikker og prosesser for utvikling av produkter, komponenter, systemer og materialer. Vi samarbeider tett med norsk industri, og henter oppgaver fra mange bransjer, alt fra vindkraft og tidevannskraft, via utstyr for olje- og gassproduksjon, til maskinutvikling, bildeler og møbler.

Å gi produkter de rette egenskapene innebærer alt fra produksjonsvennlighet og lave kostnader, til styrke, utmatting og slitasje. Det er viktig å sørge for god funksjonalitet, noe som gjerne forutsetter bruk av avanserte beregninger og simuleringer. Viktig er det også å sikre produktets egenskaper over hele levetida. I tillegg legges det mer og mer vekt på produktets miljøegenskaper, der det jobbes med både design for miljø og med kretsløpstankegang.

Videre spesialisering

Det er to hovedprofiler/fordypninger innenfor denne studieretningen. Overgangen er glidende, og det er mulig å velge emner og oppgaver på tvers av denne delingen:

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om fagområdene innen produktutvikling og materialer kan du besøke nettsidene til Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Faglige kontaktpersoner:


Valghefte

valg muligheterInformasjon til deg som skal velge studieretning og hovedprofil:

Studieretningsinfo 2017/2018 (pdf)