Sivilingeniør/masterprogram, Trondheim

Materialteknologi

– Forskning

Forskning i laboratorietVed Institutt for materialteknologi (IMA) er forskning høyt prioritert, siden vi betjener en industri som er svært forskningstung og som bruker selvgenerert kunnskap og teknologi til å utvikle nye prosesser og produkter.

All undervisning ved IMA er derfor forskningsbasert, og du vil som materialteknologistudent raskt bli kjent med det som foregår av forskning og utvikling i fagmiljøet, dette kan du lese mer om på IMAs forskningsnettsider >>

Fra bauksitt til bilkarosseri, foto: Arild JuulNoe av denne forskningen skjer i samarbeid med andre, for eksempel SINTEF og IFE i Norge, eller utenlandske institutter og universiteter. I andre tilfeller er det snakk om et direkte samarbeid mot store multinasjonale selskaper som Statoil, Elkem, Hydro og Aker Kværner. Alle disse selskapene har sine egne forskningsavdelinger, og mange materialteknologistudenter velger å ta sin prosjekt- og hovedoppgave innenfor rammen av slike industriprosjekter. På den måten knyttes verdifulle kontakter mot næringsliv og industri.

Både i grunnstudiet og senere i forbindelse med prosjekt- og hovedoppgaven vil du få tilgang til den avanserte instrumentparken som fagmiljøet disponerer.