Sivilingeniør/masterprogram, Trondheim

Materialteknologi

– Entreprenørskap

Er du en potensiell gründer?

Sivilingeniørutdanningen materialteknologi byr også på interessante muligheter for deg som er interessert i nyskaping og kommersialisering av egne ideer gjennom bedriftsetablering. Nedenfor kan du lese mer om hvordan de to tidligere materialteknologistudentene Tomas Erlien og Anders Lilleby sammen med professor Øystein Grong har etablert selskapet HyBond A/S, der forretningsideen er å kommersialisere en ny revolusjonerende sammenføyningsmetode for aluminium. Videre kan du lese om teknologibedriften Ceramic Powder Technology AS som produserer høykvalitets keramiske pulver ved hjelp av spray pyrolyse.

HyBond A/S
Selve prinsippet for sammenføyningsmetoden er enkelt, nemlig at:

Illustrasjonsbilde/FOTO

 

Lyst til å lese mer? Klikk på:

 


Ceramic Powder Technology AS

Illustrasjonsbilde/FOTO

”Verden trenger keramisk pulver”
Såkalt keramiske materialer har mange spennende egenskaper som kommer til anvendelse i en rekke nyttige applikasjoner slik som høytemperatur brenselceller, ferroelektriske materialer, oksygen produserende membraner og høytemperatur superledere for å nevne noen. Utgangspunktet for å framstille keramiske materialer vil hovedsakelig være pulver slik at både utvikling og produksjon av denne type materialer baserer seg på tilgjengelighet av keramisk pulver med de rette egenskaper. Dette var bl.a. argumentet for å starte firmaet ”Ceramic Powder Technology AS”, som nettopp ble stiftet med utspring i Institutt for materialteknologi. Selskapet er etablert i forlengelsen av et prosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd (NANOMAT) og produserer høykvalitets keramiske pulver ved hjelp av spray pyrolyse. En nærmere beskrivelse av metode og produkter kan du finne her: www.cerpotech.com