Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i naturgeografi og kvartærgeologi. Jeg underviser kurs om jordas naturmiljø, geomorfologi og feltmetoder i naturgeografi. Forskningen min er tverrfaglig orientert, feltbasert og fokuserer på arktiske- og spesielt kystmiljø. Det overordnede forskningstemaet er å kartlegge omfanget av mulige effekter av klimaendringer og forurensing på kystlandskap i Norge, i og rundt Arktis, og andre steder. Nåværende forskningsprosjekter inkluderer:

• Å redusere usikkerhet i århundreskala relative havnivåframskrivninger for Norge ved å bruke holocene-analoger og forbedrede glasial-isostatiske justeringsmodeller.
• Kartlegging av kilder, transportveier og avsetninger for miljøgifter i kystsonen, fra mikroplast til metylkvikksølv.

Forskningsinteresser
• rekonstruere geomorfologiske, sedimentologiske og biogeokjemiske responser fra kystmiljøer på tidligere endringer i havnivået;
• kartlegging og måling av miljøgifter i kystsonen;
• rekonstruere tidligere havisforhold og -dynamikk i Nordishavet ved å bruke drivved og andre data;
• Samarbeid med ulike lokalsamfunn og lokale interesser for å identifisere de mest presserende miljøhensynene og øke vår kollektive forståelse av dem.

Utdanning og erfaring
Jeg tok doktorgraden ved Institutt for jord- og atmosfæriske vitenskaper ved University of Alberta, Canada, hvor jeg rekonstruerte palaeo-miljøendringer i det vestlige, kanadiske høye arktiske (hovedsakelig is- og relative havnivåhistorier). Mens jeg var doktorgradsstudent var jeg så heldig å få undervise i flere kurs med miljøteknologiprogrammet ved Nunavut Arctic College i Iqaluit, Nunavut. Etter doktorgraden ble jeg ansatt som kystgeolog ved Nova Scotia Geological Survey, hvor jeg undersøkte kystmorfodynamikk, med spesiell vekt på erosjon og respons på tidligere og pågående klimaendringer (spesielt havnivåstigning). Etter at jeg flyttet til Trondheim i august 2015, jobbet jeg på Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i faggruppen for Marin geologi, blant annet med å kartlegge havbunngeomorfologi, sedimenter og metangass i Barentshavet. I tillegg deltok jeg på flere forskningscruise.

Utvalgte publikasjoner fra tidligere forskning:

 

Lakeman T.R., Pieńkowski A.J., Nixon F.C., Furze M.F.A., Blasco S., Andrews J.T., King E.L. 2018. Collapse of a marine-based ice stream during the early Younger Dryas chronozone, western Canadian Arctic. Geology 46, pp. 211-214.

Nixon F.C., England J.H., Lajeunesse P., Hanson M.A. 2016. An 11,000-year record of driftwood delivery to the western Queen Elizabeth Islands, Arctic CanadaBoreas 45, pp. 494-507.

Nixon F.C., England J.H. 2013. Expanded Late Wisconsinan ice cap and ice sheet margins in the western Queen Elizabeth Islands, Arctic CanadaQuaternary Science Reviews 91, pp. 146-164.

Nixon F.C., England J.H., Lajeunesse P., Hanson M.A. 2013. Deciphering patterns of postglacial sea level at the junction of the Laurentide and Innuitian Ice Sheets, western Canadian High ArcticQuaternary Science Reviews 91, pp. 165-183.

Coulthard R.D., Furze M.F.A., Pieńkowski A.J., Nixon F.C., England J.H. 2010. New marine ΔR values for Arctic CanadaQuaternary Geochronology 5, pp. 419-434.

Nixon F.C., Reinhardt E.G., Rothaus R. 2009. Foraminifera and tidal notches: Dating neotectonic events at Korphos, GreeceMarine Geology 257, pp. 41-53.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner