Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk

– Studiemiljø

Studiemiljø MDID

Master i fagdidaktikk er et samlingsbasert heltidsstudium med 4 samlinger per semester. Hver samling varer i 5 dager. Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene. Samlingene foregår på NTNU campus Kalvskinnet midt i Trondheim sentrum, og det er enkelt å komme seg til campus med både buss og tog.

Studiet er lagt opp slik at du også blir kjent med studenter fra de andre studieretningene i fagdidaktikk. I andre og tredje semester møtes alle studentene til emnene «Vitenskapsteori og metode» og «Akademisk skriving og lesing». Dette åpner for et bredt kontaktnett og muligheter for tverrfaglig erfaringsutveksling og eventuelt samarbeid – også etter at masterstudiet er fullført. I tillegg har alle masterstudenter ved NTNU emnet «Eksperter i Team», som er et mastergradsemne der målet er å utvikle studentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse. Dette gjør deg tryggere i faget ditt, og er en fin forberedelse til arbeidslivet.

Studentene på masterprogrammet kommer fra ulike deler av landet, og har ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Studiesamlingene er fylt med faglige aktiviteter, blant annet forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Mellom samlingene er det lagt opp til selvstendig arbeid, og noe gruppearbeid. Der det er geografisk mulig, møtes dere for å samarbeide mellom samlingene. Andre samarbeider via Internett.

I forbindelse med undervisningssamlingene kan dere organisere sosiale aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid. Dere som ønsker det, og som har en praktisk mulighet geografisk sett, kan også møtes mellom undervisningssamlingene for studiesamarbeid og sosiale treff. 

Lesesalsplass

Studenter som bor i, eller i nærheten av, Trondheim kan søke om fast lesesalsplass på campus. For de studentene som får innvilget plass vil lesesalen være et møtested for både det faglige og sosiale i periodene mellom samlingene.

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her. Alle må søke på nytt hvert semester.


Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent