Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

– Studiemiljø

Undervisningen består av forelesninger, seminar, gruppeøvinger, ekskursjoner og feltkurs.

Undervisningen foregår i Vitenskapsmuseets lokaler på Kalvskinnet, og masterstudentene i arkeologi får sin egen arbeidsplass i en egen bygning like ved Vitenskapsmuseet.

Linjeforeningen Theodor er aktiv med ulike arrangementer av både faglig og sosial art, og utgir tidsskriftet Theodora.

NTNU Vitenskapsmuseet, bygningen

28 jun 2019

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Bilder fra utgravinger - krediteres NTNU Vit.museet

Feltarbeid er en del av masterstudiet i arkeologi, og kan foregå i all slags vær:

Foto fra utgraving på Hitra (NTNU Vitenskapsmuseet)

Foto fra utgraving på Straumen

Bildene er fra NTNU Vitenskapsmuseet sine utgravinger på Hitra (øverst) og på Straumen, Inderøya (nederste bilde).