Sosionom

Sosionom

Bachelor i sosialt arbeid (sosionom)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 90
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
HSGSOB, Mon Jun 24 22:07:22 MEST 2024 | B3

Har du et ønske om å bidra til at mennesker skal få en bedre livssituasjon? På bachelor i sosialt arbeid lærer du å bidra til å forebygge, redusere og løse sosiale utfordringer for barn, voksne, familier og grupper.  

Sosionomer er opptatt av å se på helheten i enkeltpersoners liv for å øke deres livskvalitet. Som sosionom bidrar du til endring hos individet, men du skal også jobbe for å endre omgivelsene - slik at utsatte individer og grupper får bedre livsbetingelser og muligheter.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Det viktigste arbeidsredskapet du som sosionom får, er god kompetanse på relasjoner og kommunikasjon. Derfor får du ferdighetstrening i ulike former for samtaler. Sentrale fagområder i studiet er sosialt arbeid, etikk, juss, psykologi, sosialpolitikk, sosialantropologi og sosiologi.

Les mer om hva du lærer

Når du er ferdig med bachelorgraden i sosialt arbeid, får du yrkestittelen sosionom. Som sosionom kan du jobbe med velferdstjenester og hjelpeapparatet rettet mot mennesker gjennom hele livsløpet.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen er stort sett strukturert rundt forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og egenstudier. En del emner er felles med barnevernspedagogutdanningen, og i blant arrangeres det tverrfaglige seminarer. I tillegg er studentene ute i ulike typer feltstudier i løpet av studiet.

Les mer om studiemiljøet

Bachelor i sosialt arbeid består av emner med faglig fordyping innenfor sosialt arbeid, fellesemner med bachelor i barnevern og fellesemner i vitenskapsteori, vitenskapelig metode og områdeemne.

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. Søknader behandles av Samordna opptak.​

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet kan du kontakte vår studieveileder.

Kontakt og veiledning