Studieretning elektronikk

– Om studieretning elektronikk

På studieretning for elektronikk lærer du både analog og digital elektronikk med mest vekt på det siste. Digital elektronikk er grunnlaget for all datateknikk, og derfor er mikroprosessorer og mikrokontrollere viktige komponenter for oss.

Mikroprosessorer er kjernen i dagens datamaskiner (bl.a. i PC-er) mens mikrokontrollere er tilnærmet komplette datamaskiner på en chip (brikke) beregnet for innbygging i alt utstyr som har bruk for den type "intelligente" komponenter: Mobiltelefon, nettbrett, kamera, videokamera, klokker, radio, TV, CD-spillere, Video-/DVD- spillere, biler, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, GPS, måleinstrumenter, måleprober, trafikklys, værstasjoner, datamaskiner, droner, roboter, fly, romfartøy osv.

Selv i ladbare batterier (eksempelvis til mobilen) blir det nå stadig mer vanlig med en liten mikrokontroller som styrer ladingen og overvåker tilstanden til batteriet. En moderne bil kan ha flere hundre mikrokontrollere

For å kunne anvende mikrokontrollere må vi kunne programmere dem. Programmering i C og andre programmeringsspråk er derfor en viktig del av utdanningen. Vi lærer også å bruke andre typer programmerbare komponenter (FPGA-kretser) som gjør oss i stand til å lage utstyr som klarer større hastighet enn det som er mulig med mikroprosessorer eller mikrokontrollere. Vi lærer ikke bare å bruke slike komponenter, men også hvordan de lages.

En stor del av det utstyret en elektronikkingeniør lager skal ha kontakt med en datamaskin/PC. Derfor må vi også lære mye om hvordan slik kommunikasjon foregår og hvordan elektronikken for slik kommunikasjon er bygd opp.

For bare få år tilbake kostet det rundt 50.000 kroner å skaffe seg nødvendig utstyr for å kunne ta i bruk slike komponenter. I dag kan du komme i gang for en 100-lapp om du disponerer en PC og laster ned gratis utviklingsprogramvare fra internett.

Samarbeid med næringslivet

Her i Trondheim har vi to bedrifter som lever av å konstruere slike komponenter og mange av våre tidligere studenter har sin daglige jobb der. Vi har et nært samarbeid med disse bedriftene med tanke på studentprosjekter, utstyrsanskaffelser og fagopplegg. Er du eier av et eller annet apparat fra Sony er sjansen for at det inneholder komponenter fra en av disse bedriftene tilnærmet 100%.

Jobbmuligheter

Elektronikkingeniører kan få jobb som konstruktører eller testingeniører i bedrifter som produserer eller bruker elektronikk i en eller annen form i sine produkter. I bedrifter som konstruerer elektronikkomponenter er det i tillegg bruk for ingeniører som kan hjelpe kundene med å anvende komponentene. Salgsapparatet i bedriftene har ofte bruk for ingeniører som kan forklare den tekniske biten til kundene, og disse blir oftest kalt salgsingeniører. I forskning er det ofte bruk for elektronikkingeniører som kan lage og/eller drifte spesialutstyr som benyttes i ulike forsøksoppstillinger.

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TELE2003 Signalbehandling 10
TELE2004 Anvendt elektronikk 10
TELE3010 Mikroprosessorsystemer 10

3. år

Emnekode Emnenavn SP
Valgbart emne
Valgbart emne
Valgbart emne
Valgbart emne
TELE2010 Digital systemkonstruksjon 10
TELE3004 Trådløs kommunikasjon 10
TELE3001 Bacheloroppgave elektro - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
TELE3001 Bacheloroppgave elektro - del 2 av 2 20
TELE3011 Ingeniørfaglig systemtenkning 10