Studieretning automatiseringsteknikk

Studieretning automatiseringsteknikk

– Om studieretning automatiseringsteknikk

Elektroingeniør

Skal du utvikle systemer som kan styre komplekse prosesser og maskiner, kreves det gode teoretiske kunnskaper. Ved studieretning Automatiseringsteknikk kan du få de grunnleggende teoretiske kunnskapene og praktisk erfaring ved å gjennomføre laboratorieøvinger og prosjektarbeider. Det undervises i emnene styresystemer og reguleringsteknikk, instrumenteringsteknikk, og multivariable reguleringssystemer.

Hva gjør automatiseringsingeniøren

Automatiseringsingeniøren arbeider bl.a. med å utvikle automatiserte maskiner og prosesser, systemer for fjernstyring og overvåkning av prosesser, etc. Eksempel på automatiserte prosesser er robotisert sveising, lagerroboter, montasje av komponenter på kretskort, etc.
Når man skal automatisere en prosess, er det svært viktig at grensesnittet mellom operatør og prosess (HMI, Human Machine Interface) er brukervennlig og robust. Dette er tema som bl.a. undervises i emnet Styresystemer og reguleringsteknikk.
Typisk for en automatiseringsingeniør er at han/hun må samarbeide nært med personer fra andre fagfelt da automatiseringsoppgavene gjerne spenner over flere fagområder.

Bacheloroppgaven

Siste semester blir det gjennomført en Bacheloroppgave. Oppgaven er et prosjekt som for det meste er industriprosjekter gitt av bedrifter og som gjennomføres i grupper (typisk 3-4 studenter/gruppe). Hensikten med gruppeprosjekter, er at studentene skal få et godt grunnlag i å planlegge og å gjennomføre prosjekter. Prosjektarbeid er en vanlig måte å organisere arbeidsoppgaver på i industrivirksomheter.
Det er også muligheter for å gjennomføre Bacheloroppgaven i utlandet. Mange studenter ved studieretningen har benyttet seg av denne muligheten og har gjennomført prosjekter ved bl.a CERN.
Klikk på nederste bilde til høyre for å se eksempel på et prosjekt.

Jobbmuligheter

Automatiseringsingeniøren har muligheter til å få jobb innen vidt forskjellige industrivirksomheter som f.eks. prosessindustri, næringsmiddelindustri, energiselskaper, skipsindustri, offshoreindustri, engineeringselskaper og andre.

2. år

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TELE2008 Styresystemer og reguleringsteknikk 30

3. år

3. år

Emnekode Emnenavn SP
Valgbart emne
Valgbart emne
Valgbart emne
Valgbart emne
TELE3003 Industriell automatisering 20
TELE3001 Bacheloroppgave elektro - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
TELE3001 Bacheloroppgave elektro - del 2 av 2 20
TELE3011 Ingeniørfaglig systemtenkning 10