Elektroingeniør

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektroingeniør

– Studiets oppbygning

FTHINGEL-bilde

  • Studenter samarbeider på labben
  • Student jobber på labben

Elektroingeniør

Studiets oppbygning

Vi utdanner ingeniører innen elektronikk, sensorsystemer, automatiske styresystemer, produksjon og distribusjon av strøm. Dette er kompetanse som næringslivet etterspør, og utdanningen skjer derfor i tett kontakt med bedrifter og industriklynger.

Ingeniørutdanningen er 3-årig, og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag. Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordyping.

Etter 1,5 år velger du så blant 4 studieretninger:
Automatiseringsteknikk
Elektronikk
Elkraftteknikk
Industriell instrumentering

I tillegg til klasseroms- og laboratorieundervisning deltar du i ulike prosjekter innen elektro og datateknikk. For eksempel kan du få designe, bygge, teste og markedsføre ditt eget kretskort eller prøve ut digital signalbehandling av lyd. Du kan prosjektere en elektronisk styrt installasjon til en bolig eller en automatisk produksjonslinje i prosessindustrien.

Studiet avsluttes med bachelorprosjektet som normalt er et oppdrag fra en bedrift. Her jobber dere i små grupper (primært 4 studenter), og får trening i å jobbe mer selvstendig. Dere blir utfordret på evnen til problemløsning og organisering. Du vil få en ide om forskning kan være et spennende valg for deg. Dere får et stort antall prosjekter å velge mellom. Noen få får anledning til å ta dette prosjektet ved CERN Take part!.
 

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene over gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieretning

Etter 1,5 år søker du en studieretning. Studieretningen legger føringer for dine valg av emner og hovedprofil.

Emner studieretning Beskrivelse
Automatiseringsteknikk Utvikling av systemer som kan styre komplekse prosesser og maskiner.
Elektronikk Analog og digital elektronikk med mest vekt på det siste.
Elkraftteknikk Elektriske installasjoner i bygg og industri, utstyr som bruker elektrisitet, kraftnett og elproduksjon.
Industriell instrumentering

Sensorer og avanserte målesystemer som benyttes innen olje- og gassindustrien, transportsektoren og innen velferdsteknologi.