Byggingeniør

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Byggingeniør

– studiets oppbygging

Byggingeniør

Praktisk fokus

Praktisk læring følger de teoretiske fagene gjennom hele studiet. Som eneste plass i landet, kan du velge mellom fire studieretninger i 3. årskurs. 

Ved prosjektbasert læring, gruppearbeider og laboratorieøvinger har du gjennom hele studiet et praktisk fokus. Alle våre studieretninger har felles basisfag de to første årene, som gir deg grunnleggende bred og solid kunnskap. Tredje studieår fordyper du deg innen valgt studieretning.


Valg av studieretning 

Du avgjør hvilke fag du vil fordype deg i gjennom valg av studieretning. Valg av studieretning skjer på våren i 2. studieår og du kan velge mellom fire studieretninger. 

Anleggsteknikk

Her får du lære om planlegging, prosjektering, organisering, styring og kontroll av anlegg og byggeprosjekter. Du vil spesielt få innsikt i den delen av anlegget som er knyttet til terrengarbeider og byggeplassorganisering.

Husbyggingsteknikk

Her inngår planlegging og prosjektering av alle typer boliger og større byggeoppgaver som service- og næringsbygg, samt drift og vedlikehold av disse.

Konstruksjonsteknikk
Med konstruksjonsteknikk menes design og utvikling av bærekonstruksjoner for alle typer byggverk.

Teknisk planlegging

I teknisk planlegging inngår planlegging, prosjektering og drift av tekniske anlegg som veger, vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg sammen med regulering og infrastruktur.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan