Cynthia Halle

Førsteamanuensis Institutt for bygg- og miljøteknikk
73594761 45029086
Vassbygget, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner