course-details-portlet

TVM4155 - Numeriske modeller og hydraulikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Analytiske og numeriske metoder for å beregne vannlinjer og flombølger i elver. Metoder for å beregne spredningsprosesser i 1, 2 og 3 dimensjoner. Algoritmer for å løse Navier-Stokes ligninger for turbulent strømning, inklusive bruk av forskjellige dataprogrammer. Temaer fra limnologi, kjemi, biologi og sedimenttransport, samt algoritmer for å modellere disse prosessene i flere dimensjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Hvordan følgende ligninger løses numerisk ved hjelp av en kontroll-volum metode: St. Venands ligning, Konveksjons-Diffusjons ligningen og Navier-Stokes ligninger.
 • Kvalitet på løsningen av ligningene: nøyaktighet, stabilitet og feilkilder.
 • Stratifisert strømning, innsjøhydraulikk, utslipp til resipienter, sedimenttransport, turbulensmodeller og modeller for vannkvalitet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Bruke regnark, HEC-RAS, SSIIM og OpenFOAM til å beregne stasjonær og ikke stasjonær strømning.
 • Lage grid for flerdimensjonale numeriske beregninger.
 • Bruke forenklede formler for flombølger, utslipp i resipienter, forurensningsspredning og sedimenttransport.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Kjenne dataprogrammer som eksisterer for løsning av forskjellige strømningsproblemer.
 • Vurdere kvaliteten av resultatene fra 1D, 2D og 3D numeriske beregninger, og gi krav til kvalitetstester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

TVM4116 Hydromekanikk

Kursmateriell

Boken "Numerial Modelling and Hydraulics", som kan lastes ned fra instituttets web-sider: folk.ntnu.no/nilsol/tvm4155. I tillegg utvalgte vitenskaplige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5050 7.5
BM8700 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vassdragsteknikk
 • Energi- og miljøfysikk
 • Hydroteknologi
 • Algoritmekonstruksjon
 • Numerikk
 • Analyse
 • Numerisk matematikk
 • Strømningsmekanikk
 • VAR-teknikk
 • Hydro- og gassdynamikk
 • Hydroteknikk
 • Jord- og vannfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 17
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU