TSOL410 - Teknologibasert forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

- Mulighetsstudier i nye og mer etablerte bedrifter
- Ressursanalyse som verktøy for å forstå entreprenørielle utfordringer
- Forretningsmodeller
- Åpen innovasjon og produktutvikling
- Co-creation and innovation
- Klynger og innovasjon
- Diffusjon og Adapsjon
- Open Innovation
- Ambidextrous Organization

Læringsutbytte

- ha kunnskaper om hvordan teknologibedrifter kan beholde og videreutvikle sine konkurransefortrinn
- opparbeide seg innsikt i sentrale utfordringer relatert til teknologibasert forretningsutvikling
- opparbeide teoretisk og praktisk forståelse av utvikling av nye og videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester
- evne til å gjennomføre systematiske mulighetsanalyser av kunnskapsbaserte forretningsideer
- opparbeide solide ferdigheter i å utvikle forretningsplaner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og presentasjoner. Obligatorisk innlevering av tre skriftlige arbeider.

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.
Ved forbedring av karakter gis mulighet til å forbedre den enkelte delvurdering.
Ny vurdering ved ikke bestått, se utfyllende regler ved fakultet for økonomi.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Artikkelsamling som gjøres tilgjengelig ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering
07.10.2017

Høst ORD Oppgave 50/100

Innlevering
25.11.2017

Sommer UTS Oppgave 50/100
Sommer UTS Oppgave 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.