course-details-portlet

TPD4200 - Bærekraftig design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset har som mål å utvikle kandidatenes kunnskaper og engasjement mot bærekraft i produktdesign. Emnet omfatter teori og metoder for bærekraftig design, miljøvurdering, og rollen av bærekraftig design i samfunnet mht følgende emner:

• Bærekraftig designverktøy

• Bærekraftig design og atferd

• Bærekraftig design og praksisendring i samfunnet

• Bærekraftig design og sirkulær økonomi

• Bærekraftig design og kommunikasjon med og for samfunnet

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

 • grunnleggende teorier
 • metoder og verktøy
 • hvordan diskutere bærekraftig design i en akademisk tekst

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan forstå praktiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling mht hennes/hans fremtidige yrkesrolle.
 • kan anvende elementære forskningsferdigheter som å gjennomgå litteratur.
 • er i stand til å behandle og vurdere informasjon på en analytisk måte i en forskningsoppgave.

Generell kompetanse:

Kandidaten har

 • kunnskap om begreper, metoder, verdier og rollen av bærekraftig design i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktisk opplæring og veiledning for å skrive en forskningsoppgave om et valgt emne fra ovenstående.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig
 • Oblig
 • Oblig

Mer om vurdering

For å gå opp til eksamen er det obligatorisk oppmøte på forelesninger, praktisk opplæring og veiledning. Dersom du mangler mer enn to obligatoriske oppmøter uten legeattest, må kurset tas om neste gang det undervises. Utsatt eksemen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter i 2. årskurs i studieprogrammet Industriell design, studenter i det internasjonale masterprogrammet i industriell økologi, og studenter tatt opp på minor i arkitektur.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4145 7.5 HØST 2013
TPD5100 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktdesign - Designmetodikk
 • Økologisk design
 • Designstrategier
 • Produktdesign - øko-design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Innlevering
12.09.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU