course-details-portlet

TPD4200 - Bærekraftig design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset har som mål å utvikle kandidatenes kunnskaper og engasjement mot bærekraft i produktdesign. Emnet omfatter teori og metoder for bærekraftig design, miljøvurdering av produkter og tjenester, produkt- og tjensteforbedring og kommunikasjon med og involvering av aktører.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om grunnleggende teorier, metodiske verktøy og praktiske eksempler om hvordan bærekraftig design implementeres. Kandidaten kan reflektere over ansvaret vedrørende bærekraftig utvikling relatert til hans / hennes fremtidige profesjonelle rolle som praktiserende designer.

Ferdigheter:

Gjennom oppdraget har kandidaten fått praktisk øvelse i bærekraftig design og hvordan dette kan anvendes i bedrifter og organisasjoner. Kandidaten har fått grunnleggende erfaring med forskningsferdigheter og anvendelse i et designprosjekt.Kandidaten har også fått erfaring med skriftlig, forskningsbasert rettferdiggjøring av designbrief, kravspesifikasjon, konseptutvikling og konseptvalg.

Generell kompetanse:

Kandidater har kunnskap om begreper, metoder, verdier og praksis i bærekraftig design.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeprosjekter fokusert på bærekraftighetsaspekter ved bruk av produkter og tjenester. 3-4 øvinger og en stor rapport skal leveres. Gruppene får regelmessige gruppeveiledingstimer, forelesninger og gjesteforelesninger.

Mer om vurdering

Utsatt eksemen legges normalt til neste eksamensperiode. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

TPD4102 Design 2 - Komposisjon. Emnet er forbeholdt studenter i 2. årskurs i studieprogrammet Industriell design, studenter i det internasjonale masterprogrammet i Industrial Ecology og studenter som er tatt opp på minor i arkitektur.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4145 7.5 HØST 2013
TPD5100 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Produktdesign - øko-design
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
03.05.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU