course-details-portlet

TPD4156 - Design 7 - Tjenestedesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg hvordan designferdigheter innen tjenestedesign kan brukes til samfunnsrelaterte spørsmål og hvilke metoder og verktøy designerne har for å bidra til positiv endring. Engasjement og bevissthet for sosiale utfordringer og muligheter spiller sentrale roller i dette kurset.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om tjenestedesignprosesser og kjenner sentrale begreper, metoder og verktøy for god tjenestedesignpraksis.
 • kan ut fra erfaringer gjøre rede for god tjenestedesignpraksis.
 • forstår tjenestedesignerens rolle i utviklingen av nye eller eksisterende tjenester som gagner sluttbruker, en organisasjon eller bedrift og samfunnet i sin helhet.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende begreper, metoder og verktøy som er sentrale i tjenestedesign i samarbeid med relevante aktører.
 • skal kunne sette seg inn i en problemstilling, planlegge en designprosess, kunne dokumentere, tolke og analysere data fra feltarbeid, inkludere relevante aktører samt møte deres ønsker og behov i designprosessen og utvikle løsningsforslag for en forbedret eller ny tjeneste.
 • skal lære å utvikle kritisk tenkning rundt designernes rolle i dagens samfunn samt lære å redegjøre for hvordan et konsept kan bidra til å skape et godt liv i diverse samfunn.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har utvidet forståelse og evne til å utvikle bærekraftige tjenester som gagner samarbeidspartnere og samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Læringsformer i kurset er gruppeprosjekter og øvinger. Gruppene får regelmessige gruppeveiledingstimer. Forelesninger, inkl. gjesteforelesninger er videre aktiviteter i kurset.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktdesign - Designmetodikk
 • Designstrategier
 • Designmetodikk
 • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU