course-details-portlet

TMT4515 - Kjemiske metoder for syntese og karakterisering av nanomaterialer, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset inneholder modulkurs arrangert av NTNU NanoLab innen et utvalg av følgende teknikker: HMS-kurs for NTNU NanoLab, SEM, AFM, partikkelsyntese og -karakterisering, tynnfilmdeponering og -karakterisering, funksjonalisering av overflater, litografi, tørretsing/PECVD.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet skal studentene selv kunne benytte utvalgte state-of-the-art eksperimentelle teknikker i syntese av nanopartikler/nanomaterialer med hovedvekt på kjemiske metoder. Studentene skal også beherske utvalgte metoder for karakterisering av nanopartikler/nanostrukturerte materialer. De utvalgte teknikkene skal være relevante for fordypningsprosjekt/masteroppgave innen nanoteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisingen vil foregå som modulkurs basert på infrastruktur i renrom ved NTNU NanoLab. Det inngår trening i renromslaboratorium og praktisk opplæring og bruk av teknikker i renromslaboratorium. Hver modul vil inneholde en teoridel og en praktisk del. Det vil bli lagt stor vekt på den praktiske delen, siden hensikten med fordypningsemnet er at studentene selv skal kunne benytte utvalgte state-of-the-art eksperimentelle teknikker. Studentene vil få en teoretisk gjennomgang av alle de angitte eksperimentelle teknikkene. For et utvalg av de eksperimentelle teknikkene som er mest relevante for fordypningsprosjekt vil det i tillegg tilbys praktisk demonstrasjon og praktisk prøve. Bestått praktisk prøve er nødvendig for å kunne benytte metoden selv i eget fordypningsprosjekt. Undervisningen i de valgte tema gjennomføres med aktiviteter som kan inkludere forelesninger, kollokvier, selvstudium, laboratorieøvringer, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner. Temaene gis som forelesninger, kollokvier, laboratorium eller som ledet selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. På grunn av at alle laboratorieaktiviteter og de fleste forelesningene i kurset er obligatoriske, vil det være nødvendig for studentene å delta i undervisningen fra første uke. Selv om formell oppmeldingsdato er den samme som for andre fag, vil det ikke være mulig å bestå kurset dersom en ikke deltar i kurset fra og med første undervisningsuke. Det oppfordres også til å melde seg opp før semesterstart, siden det vil lette arbeidet med å sette opp laboratoriegruppene.

Mer om vurdering

Alle laboratorieoppgaver må være gjennomført på en tilfredsstillende måte, inkludert egne forberedelser til laboratorieoppgavene og godkjenning av alle rapporter. Detaljerte krav til aktiviteter i arbeidene oppgis ved semesterstart.

Forkunnskapskrav

TFE4177 Halvlederteknologi eller TFE4167 Mikro- og nanofabrikasjon eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4575 7.5 HØST 2020
TFY4525 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nanoteknologi
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2022

Innlevering
21.12.2022


14:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU