course-details-portlet

TKT4235 - Betongteknologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kurset gir en fordypning i utvalgte tema fra betongteknologi 1: hydratisering og utvikling av porestruktur; utvikling av egenskaper og risskontroll av betong i herdefasen og bestandighet. Kurset omhandler også levetidsdesign, vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner, med armeringskorrosjon og bærekraftighet.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene teoretisk og praktisk kunnskap om ung betong, porestruktur og levetid samt vedlikehold av betongkonstruksjoner. Kunnskaper: - Grunnleggende forståelse av hydratiseringsutvikling som en funksjon av bindemiddelsammensetningen, tid og herdeforhold (temperatur og fuktighet) - Grunnleggende forståelse av modenhetsprinsippet, herdeteknologi og mekanismer og strukturelle situasjoner som styrer opprissing av betongkonstruksjoner. - Grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom porøsitet, miljøbestemte forhold, binding av fukt og transport av materiale. - Grunnleggende forståelse av typiske nedbrytende mekanismer og kontrollerende parametre - Kunnskaper om innflytelse av nedbrytning på konstruktiv oppførsel. - Kunnskaper om anvendelse av valgte insepsjonsmetoder. - Kunnskaper om anvendelse av valgte vedlikehold og reparasjonsmetoder. - Bevissthet rundt faktorer som påvirker betongkonstruksjoners bærekraftighet. Ferdigheter: - Evne til å estimere porøsiteten til betonger med typiske bindemiddelsammensetninger. - Evne til å utføre enkle spenningsberegninger for herda betongkonstruksjoner og å evaluere mottiltak for opprissing. - Evne til å estimere tiden til initiering av armeringskorrosjon for typiske betongkonstruksjoner. - Evne til å foreslå metoder for inspeksjon av typiske betongkonstruksjoner. - Evne til å foreslå metoder for vedlikehold og reparasjon av typiske betongkonstruksjoner med armeringskorrosjon. Generell kompetanse: - Evne til å velge materialer for typiske betongkonstruksjoner med hensyn til kombinert effekt av strukturell detaljering, materialer, utførelse og miljøeksponering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, gruppearbeid og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

Utvalge rapporter og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4535 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 30.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU