TKP4171 - Prosjektering av prosessanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Utforming av prosessen etter en innledende mulighetsstudie og eventuelt valg blant alternativer. Utarbeiding av prosessflytskjema, beregning av masse- og energibalanser, valg og dimensjonering av de viktigste apparaturenheter. Forhold ved oppstarting, nedkjøring og regulering. Vurdering av miljø og sikkerhetsmessige forhold. Overslag over prosjektets investeringsbehov og kapital- og driftsomkostninger. Investeringsanalyse.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Kunnskap om prosessteknologi for valgt prosess.
- Finne fram til og anvende metoder for beregning av størrelsen av prosessutstyr.
- Finne fram til og anvende informasjon for valg av konstruksjonsmateriale av prosessutstyr.
- Forstå effekten resirkulasjon i prosessflytskjema.
- Forstå når og hvorfor vi må ha avtapping (purge) i resirkulasjonsløkker.
- Bruke kommersielle prosess-simuleringsverktøy for å modellere prosess-systemer og gjøre stasjonære simuleringer som oppfyller gitte design krav.
- Anvende pinchanalyse for a finne ut hva som er maksimalt mulig å gjenvinne av varme, samt å konstruere varmevekslernettverk som gir maksimal energigjenvinning.
- Beregne nødvendig størrelse av utstyrsenheter.
- Estimere pris av prosessutstyr basert på størrelse eller kapasitet.
- Estimere totale investeringskostnader og driftskostnader av kjemisk prosessanlegg.
- Gjøre lønnsomhetsvurderinger av prosjekter og vurdere alternative prosjekter mot hverandre.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid i grupper. Flere av instituttets vitenskapelige ansatte vil delta som veiledere. Presentasjon av prosjektet enten ved plakater (posters) eller muntlig fremføring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Kursmateriell

Avhengig av oppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.