course-details-portlet

TKP4171 - Prosjektering av bærekraftige kjemiske og biokjemiske prosessanlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet består av to deler. Et prosjektarbeid i grupper på 3-4 studenter som har som mål å utforme en kjemisk eller biokjemisk prosess. Den andre delen er å følge halve emnet TKP4165, forelesninger og øvinger. Det siste er nødvendig for å kunne gjøre prosjektarbeidet. Emnet vil ha fokus på utforming av framtidige bærekraftige prosesser med forbedret utnyttelse av energi og råstoff.

 • Gjøre en innledende mulighetsstudie.
 • Utarbeide og tegne prosessflytskjema.
 • Beregning av masse- og energiflyt for hele anlegget
 • Valg og dimensjonering av de viktigste apparaturenheter.
 • Estimere kostnader av de viktigste apparaturenheter
 • Overslag over prosjektets totale investeringsbehov samt driftsomkostninger.
 • Gjøre en lønnsomhetsanalyse.
 • Vurdering av miljø og sikkerhetsmessige forhold.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha tilegnet seg:

 • Kunnskap om biokjemiske prosess-teknologier.
 • Anvende metoder for beregning av størrelsen av utvalgte enhetsoperasjoner eller være i stand til å finne fram til slike metoder.
 • Estimere pris av prosessutstyr basert på størrelse eller kapasitet.
 • Estimere totale investeringskostnader og driftskostnader av prosessanlegg.
 • Gjøre lønnsomhetsvurderinger av prosjektet og vurdere alternative prosjekter mot hverandre.

Læringsformer og aktiviteter

Halve emnet består av prosjektarbeid. Grupper, bestående av 3-4 studenter, får en oppgave å designe et biokjemisk eller et kjemisk prosessanlegg. Flere av de vitenskapelig ansatte ved institutt for bioteknologi samt fra institutt for kjemisk prosessteknologi vil delta som veiledere. Den andre halvdelen består i å følge utvalgte deler av emnet TKP4165 Prosessutforming. Det endelige produktet er en rapport som beskriver prosessen og resultatet av arbeidet. I tillegg, skal resultatet av prosjektarbeidet presenteres enten ved plakater (posters) eller muntlig fremføring.

Forkunnskapskrav

TBT4140 biokjemiteknikk, TBT4146 Molekylærgenetikk og TBT4110 Mikrobiologi (eller tilsvarende) må være gjennomført i tillegg til å ha generelle prosessteknikse kunnskaper.

Kursmateriell

Sinnott and Towler, Chemical Engineering Design, samt utlevert kursmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP6003 4.0 HØST 2020
TKP4170 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
23.04.2024


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU