course-details-portlet

TIØ5210 - Program- og porteføljeledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Delvurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset tar opp følgende problemstillinger: Bedrifts- og prosjektstrategi, prosjektprogrammer og -porteføljer, Prosjektkontor, virtuelle prosjekter, og håndtering av immaterielle verdier.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon: - Obligatorisk kurs for første års studenter ved Master of Science programme in Project Management (PROMAN). - Kurset skal, sammen med de andre kursene i programmet, oppfylle de overordnede læringsmålene til MSPROMAN. Emnets kunnskapsformidlng: - Generell kunnskap om bedriftsstrategi. -Spesifikk kunnskap om governance og prosjektstrategi. - Spesifikk kunnskap om prosjektvurdering og -utvelgelse - Spesifikk kunnskap om opprettelse, vedlikehold og endring av prosjekt porteføljer og programmer. - Spesifikk kunnskap om prosjektkontorets formål, etablering, innhold og tilpasning til ulike kontekster. - Spesifikk kunnskap om etablering og drift av virtuelle prosjekter - Spesifikk kunnskap om håndtering av immaterielle verdier under prosjektets livsløp. Kursets ferdighetsoppbygging: - Identifisere, definere, utvikle og iverksette forbedringstiltak i organisasjoner som gjennomfører flere samtidige prosjekter. - Reflektere og diskutere hvordan anvendelse av kunnskaper og ferdigheter kan forbedres i denne typen organisasjoner. Andre viktige læringsmål: - Studenten skal, gjennom gruppebasert semesteroppgave, utvikle en dypere kompetanse rundt en av problemstillingene berørt i faget. Semesteroppgaven forutsetter bruk av alternativ litteratur og kritisk refleksjon rundt problemstillingens praktiske implikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset går på engelsk. Forelesninger og semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved frivillig gjentak må alle deler tas på nytt. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MAEIENDOM)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Project Management (MSPROMAN)

Kursmateriell

Vil bli annonsert.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Delvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU