course-details-portlet

TIØ4535 - NTNUs entreprenørskole, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er en videre spesialisering i teknologibasert entrerenørskap. Kurset bygger videre på kunnskap opparbeidet gjennom første på NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE/MENTRE).Kurset er todelt. I den første delen vil det avholdes fem innledende seminarer som har til formål å gi oversikt over fagområdet. Studentene har til hvert seminar ansvar for å lese og presentere utvalgte oversikts- eller kjerneartikler for diskusjon. Del 2 av kurset er en seminarserie med fokus på forskningsdesign som er tilpasset de problemstillingene som adresseres i prosjekt og masteroppgave

Læringsutbytte

Hensikten med kurset er å gjøre studentene kjent med sentrale bidrag innenfor fagfeltet og å øve opp evne til kritisk refleksjon over akademisk litteratur. Kurset skal gi et teoretisk og metodisk fundament som setter studentene i stand til selv å akkumulere kunnskap gjennom bruk av ulike teoretiske perspektiver på problemstillinger innenfor entreprenørskapsområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet skal gi studenten kunnskap om avgrensede tema innenfor fagområdet entreprenørskap, og således legge grunnlag for å etablere et eget faglig ståsted innenfor feltet. Emnet skal også gi studenten generell kunnskap og ferdigheter i forhold til å gjennomføre empiriske studier, velge forskningsmetoder og et effektivt forskningsdesign.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved masterstudiet i teknologi, realfag og samfunnsfag/humanistiske fag innenfor entreprenørskap (MIENTRE og MENTRE). Studenter som tar dette fordypningsemnet må samtidig ta TIØ4535 Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsprosjekt. Emnet krever at studentene har tatt alle obligatoriske emner innenfor sitt masterstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kurset begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4750 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Realfag
  • Samfunnsfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU