course-details-portlet

TIØ4180 - Innovasjonsledelse og strategi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet tar opp temaer som: Innovasjon i organisasjoner, innovasjonskultur, innovasjons økosystemer, strategi og innovasjon, organisasjonslæring og innovasjon, innovasjon og design, og hvordan kommunikasjon og beslutningsprosesser påvirker innovasjon i eksisterende organisasjoner, nye organisasjonsformer, innovasjonstypologier, og åpne forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er valgbart i 4. årskurs i studieprogrammet MTIØT, og skal oppfylle følgende læringsmål:

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Innovasjonsprosesser, innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi i organisasjoner.
- Generell kunnskap strukturer og prosesser i organisasjoner.
- Spesifikk kunnskap om modeller og forhold som berører innovasjonsprosesser i organisasjoner, herunder:
- Innovasjonsmodeller
- Radikale innovasjon
- Inkrementelle innovasjon
- Disruptive innovasjon
- Prosess innovasjon
- Forretningsmodell innovasjon
- Innovasjonskultur
- Innovasjonsledelse.

Emnet skal gi studentene ferdigheter til å:
- Analysere tilstanden i en bedrift med tanke på å fremme innovasjon.
- Være informerte og foretrukne bidragsytere i innovasjonsprosesser i ulike typer organisasjoner.

Andre viktige læringsmål:
- Studentene vil, gjennom å analysere og diskutere ulike case, skaffe seg trening i å analysere tilstanden i en bedrift, og lære seg å føre muntlige argumenter, i en gruppe/plenum, rundt innovasjonsrelaterte utfordringer tilknyttet disse casene.
- Studentene vil, gjennom øvingsopplegg, lære seg å gi analysere problemer og å formulere strukturerte faglig begrunnede argumenter både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inneholder forelesninger og obligatorisk øvingsopplegg. Deler av undervisningen vil foregå i seminarform. Karakter settes på grunnlag av samlet poengsum fra flere mindre arbeider. Undervisning på engelsk. Kurset gjør bruk av case-basert undervisning og krever derfor deltakelse og engasjement fra studentene. Kurset krever engelsk ferdigheter som tilsvarer en TOEFL score på 630 eller bedre.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)

Forkunnskapskrav

Dette kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til organisasjonsteori og atferd. Kurset er begrenset til 25 studenter. Kurset er forbeholdt studenter ved studieprogrammet MTIØT, men andre studenter kan søke opptak ved å sende søknad direkte til faglærer. Søknadsfrist er 18 august. Legg ved karakterutskrift.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1038 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU