course-details-portlet

TIØ4170 - Teknologibasert forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Verdiskapingsperspektiv på nyskaping, med en operativ tilnærming til entreprenørskap og kommersialisering av kunnskap. Ulike forretningsmodeller, intellektuell kapital og immaterielle rettigheter. Kommersialiseringsprosesser, nettverk, allianser og entreprenørielle team i verdiskapende forhandlinger. Venturekapitalisme og andre finansieringsalternativ for etablering av ny virksomhet.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er tilgjengelig for studenter MIENTRE og Master i entreprenørskap. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: - en dyp forståelse av handlings-orienterte perspektiver på utvikling av ny virksomhet basert på bruk av teknologi - en perspektiv som er markedsorientert og basert på tilgjengelige ressurser, med fokus på go-to-market strategier, forretningsmodeller, intellektuell kapital, verdisetting og finansiering, samt av relasjoner og nettverk rundt entreprenørsvirksomhet - forstå at rask reaksjon og aktive handlinger er både et mål og et middel i kommersialisering av ny teknologi. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: - Bidra til et utviklingsteam som tar sikte på å skape ny, teknologibasert virksomhet, enten som en innovasjon innenfor en eksisterende virksomhet, eller ved å skape ny virksomhet - Vil ha bred erfaring fra, og forståelse av, de ulike aspektene involvert i teknologibasert virksomhet og hvordan de påvirker hverandre - Skal være kapabel til å samle inn relevant informasjon og foreta analyse av informasjonen med hensyn på ulike aspekter av nyskapingsaktiviteter, og vil være i stand til å utvikle og forsvare anbefalinger for strategisk retning, taktiske prioriteringer og kortsiktige handlinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Gruppearbeid. Praktisk trening i forhandlingsteknikk og utarbeidelse av forretningskonsept.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Lærebok og artikkelsamling. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU