TIØ4170 - Teknologibasert forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Verdiskapingsperspektiv på nyskaping, med en operativ tilnærming til entreprenørskap og kommersialisering av kunnskap. Ulike forretningsmodeller, intellektuell kapital og immaterielle rettigheter. Kommersialiseringsprosesser, nettverk, allianser og entreprenørielle team i verdiskapende forhandlinger. Venturekapitalisme og andre finansieringsalternativ for etablering av ny virksomhet.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er tilgjengelig for studenter MIENTRE og Master i entreprenørskap.
Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- en dyp forståelse av handlings-orienterte perspektiver på utvikling av ny virksomhet basert på bruk av teknologi
- en perspektiv som er markedsorientert og basert på tilgjengelige ressurser, med fokus på go-to-market strategier, forretningsmodeller, intellektuell kapital, verdisetting og finansiering, samt av relasjoner og nettverk rundt entreprenørsvirksomhet
- forstå at rask reaksjon og aktive handlinger er både et mål og et middel i kommersialisering av ny teknologi.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Bidra til et utviklingsteam som tar sikte på å skape ny, teknologibasert virksomhet, enten som en innovasjon innenfor en eksisterende virksomhet, eller ved å skape ny virksomhet
- Vil ha bred erfaring fra, og forståelse av, de ulike aspektene involvert i teknologibasert virksomhet og hvordan de påvirker hverandre
- Skal være kapabel til å samle inn relevant informasjon og foreta analyse av informasjonen med hensyn på ulike aspekter av nyskapingsaktiviteter, og vil være i stand til å utvikle og forsvare anbefalinger for strategisk retning, taktiske prioriteringer og kortsiktige handlinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og semesteroppgave. Gruppearbeid. Praktisk trening i forhandlingsteknikk og utarbeidelse av forretningskonsept.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Entreprenørskap (MENTRE)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Kursmateriell

Lærebok og artikkelsamling. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1035 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.