course-details-portlet

TIØ4170 - Teknologibasert forretningsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Verdiskapingsperspektiv på nyskaping, med en operativ tilnærming til entreprenørskap og kommersialisering av kunnskap. Ulike forretningsmodeller, intellektuell kapital og immaterielle rettigheter. Kommersialiseringsprosesser, nettverk, allianser og entreprenørielle team i verdiskapende forhandlinger. Venturekapitalisme og andre finansieringsalternativ for etablering av ny virksomhet.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er tilgjengelig for studenter MIENTRE og Master i entreprenørskap. Emnet skal formidle følgende kunnskaper: - en dyp forståelse av handlings-orienterte perspektiver på utvikling av ny virksomhet basert på bruk av teknologi - en perspektiv som er markedsorientert og basert på tilgjengelige ressurser, med fokus på go-to-market strategier, forretningsmodeller, intellektuell kapital, verdisetting og finansiering, samt av relasjoner og nettverk rundt entreprenørsvirksomhet - forstå at rask reaksjon og aktive handlinger er både et mål og et middel i kommersialisering av ny teknologi. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å: - Bidra til et utviklingsteam som tar sikte på å skape ny, teknologibasert virksomhet, enten som en innovasjon innenfor en eksisterende virksomhet, eller ved å skape ny virksomhet - Vil ha bred erfaring fra, og forståelse av, de ulike aspektene involvert i teknologibasert virksomhet og hvordan de påvirker hverandre - Skal være kapabel til å samle inn relevant informasjon og foreta analyse av informasjonen med hensyn på ulike aspekter av nyskapingsaktiviteter, og vil være i stand til å utvikle og forsvare anbefalinger for strategisk retning, taktiske prioriteringer og kortsiktige handlinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Gruppearbeid. Praktisk trening i forhandlingsteknikk og utarbeidelse av forretningskonsept.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Mappen inneholder fem øvinger som inngår i vurderingsgrunnlaget i emnet. Alle øvingene må leveres inn for å få karakter i emnet.

Øvingene gjennomføres i grupper eller individuelt, hvor tematikker fra pensum adresseres.

Studentens progresjon måles mellom hver øving hvor vurderingskriteriene i emnet legger til grunn studentens evne til å vise utvikling basert på tilbakemeldinger på foregående leveranser.

Hver øving har en individuell innleveringsfrist som fremkommer av emneplanen som publiseres på blackboard før emnestart.

Det vil bli gitt veiledning underveis.

Det er krav om 80 prosent oppmøte i emnets forelesninger/aktiviteter for å bestå emnet.

Kursmateriell

Lærebok og artikkelsamling. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU