course-details-portlet

TEGN1106 - Språk og kommunikasjon 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Dette emnet bygger på Språk - multimodal kommunikasjon, Døve i verden 1 og Norsk tegnspråk 1. Et gjennomgangstema i emnet er flerspråklighet og språklig variasjon både i døvesamfunnet og i det norske samfunnet. Vi arbeider med temaet språk og makt fra et majoritets- og minoritetsperspektiv. Vi tar også opp temaer som betydningen av språkmiljø for språktilegnelse, talehandlinger, språkstrukturer og meningsdanning. Parallelt skal studentene arbeide med sine egne språklige ressurser og bevisstgjøres på hvordan de kan brukes i ulike situasjoner.

Læringsutbytte

Kandidaten

- kjenner til språklig variasjon i døvesamfunnet

- har inngående kunnskaper om språk og makt fra et minoritets- og majoritetsperspektiv

- kan analysere og finne mening i norske tekster

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger og gruppearbeid, diskusjoner og øvinger.
  • 80% obligatorisk oppmøte. (Mangel i oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)
  • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lese og sammenfatte faglitteratur skriftlig som forberedelse til hjemmeeksamen.
  • Lage en presentasjon (f.eks. blogg, podkast, kronikk, etc.) knyttet til temaet språk og makt
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, fem dager. Alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN1106 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Tegnspråk (LTTEGN)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk eller Årsstudium i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEGN2001 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU