course-details-portlet

TEGN1103 - Norsk tegnspråk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Dette emnet bygger på Norsk tegnspråk 1 (TEGN1100) Her skal studentene utvikle og utvide tegnforrådet sitt og sitt grammatiske repertoar for å kunne beskrive, fortelle og forklare dagligdagse hendelser. Videre skal studentene utvikle ferdigheter i å diskutere aktuelle saker og uttrykke seg variert. Det legges stor vekt på å utvikle ferdigheter i å forstå norsk tegnspråk, både formell og uformell språkbruk.

Læringsutbytte

Kandidaten

- kan forberede og holde et enkelt fremlegg på et tydelig og lett forståelig norsk tegnspråk der kandidaten forsøker å anvende tegnspråkgrammatikk

- kan beskrive opplevelser og hendelser, og kort forklare og begrunne meninger og planer

- kan forstå hovedinnholdet i tydelig tegnspråk om kjente temaer, aktuelle saker og emner av personlig/faglig interesse når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig

- kan uforberedt delta i samtaler om kjente temaer, temaer som har personlig interesse eller temaer som er viktig i dagliglivet

Læringsformer og aktiviteter

 • Aktiv tilegnelse og utvidelse av tegn- og tegnspråkforråd.
 • Øvinger i kommunikasjon, i forståelse og i produksjon av norsk tegnspråk.
 • Tegnspråklige videooppgaver som forbereder studentene på eksamensformen.
 • Deltakelse i anbefalte tegnspråklige fora i Trondheim.
 • 80% obligatorisk oppmøte. (Mangel i oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer).
 • Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prøve i avlesning og produksjon
 • Prøve i avlesning og produksjon
 • Tegnspråktekst (to utkast på video)
 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Individuell tre-timers videoeksamen der studenten skal vise både reseptive og produktive ferdigheter i norsk tegnspråk. Ingen hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i TEGN1103 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)
Tegnspråk (LTTEGN)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk eller Årsstudium i norsk tegnspråk. Bestått Norsk tegnspråk 1 (TEGN1100).

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LTOT1002 15.0 HØST 2019
4TGE1 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 E 07.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU