course-details-portlet

TBT4500 - Bioteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet er et eksperimentelt eller teoretisk prosjekt hvor det kan velges oppgaver tilknyttet forskning i instituttets faggrupper (Analyse av mikrobielle systemer, Biopolymerer og biomaterialer, Matvitenskap, Mikrobiell bioteknologi). Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående intern eller eksternfinansierte forskningsprosjekter ved instituttet men kan også utføres ved samarbeidende forskningsinstitusjoner og industri. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle tema, samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid. Studenten skal ha en obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet i slutten av semesteret.

Læringsutbytte

Studenten
- har innsikt og noe dybdekunnskap innenfor sentrale deler av prosjektets fagområde;
- har ferdigheter i selvstendig planlegging av eksperimentelt og teoretisk arbeid og systematisk bearbeiding av de oppnådde data;
- har ferdigheter i muntlig og skriftlig fremleggelse, tolkning og diskusjon av eksperimentelle og teoretisk data.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell eller gruppebasert gjennomføring av prosjektarbeidet under veiledning av faglærer. Studenten skal ha en obligatorisk presentasjon av prosjektet i slutten av semesteret. Skriftlig rapport danner grunnlaget for karakter. Totalbelastning forventet rundt 400 timer.

Utfyllende informasjon finnes på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fordypningsordning+og+masteroppgave+ved+IBT+-+sivilingeni%C3%B8r.

Mer om vurdering

Skriftlig rapport

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4700 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Øvingstimer: 10
Fordypningstimer: 14

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU