course-details-portlet

SMF3085 - Kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

- Introduksjon til kvalitetsledelse

- Total Quality Management (TQM)

- Organisasjonens mål og strategier

- Verktøy og teknikker for kvalitetsforbedring

- Organiseringsformer og team

- Kvalitetsledelse verktøykasse

- Kvalitetssystemer

- Roller, ledelse og organisering av kvalitetsarbeid

- Egenskaper ved kvalitetsledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

-ha kjennskap til teorien om Total Quality Management,

-ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og den tilvirkningsprosess,

-ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess,

-ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene,

-ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden.

Ferdigheter: Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet. Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste. Kunne forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi. Kunnskap om gjeldene standarder som ISO 900X og verktøykasse i kvalitetsledelse. Generell kompetanse: Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer. Ha kjennskap til hvordan jobbe godt sammen i team for å nå felles mål. Kunnskap om kvalitetssystemet og andre deler av organisasjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med seminarer (campus/digitalt). Emnet undervises i hovedsak på norsk, pensumlitteratur er på engelsk, obligatorisk innlevering og eksamen er på norsk. Noen forelesning kan bli på engelsk. 1 obligatorisk innlevering. Campusstudenter skal jobbe i gruppe (2-4) med obligatorisk oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig- gruppearbeid

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 6 timer, A-F, Inspera, individuelt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) skal obligatorisk oppgave være bestått og ny hjemmeeksamen må gjennomføres.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)
Logistikkledelse (BLOG)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3085F 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.06.2023

Innlevering
01.06.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU