course-details-portlet

SMF3085 - Kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

- Introduksjon til kvalitetledelse, begreper, rollen av kvalitet i produksjon og tjenester,

- Kjerneprinsipper for kvalitet: kunder, ansatte og prosesser

- ISO standarder og statistisk prosesskontroll (SPC)

- Kontinuerlig forbedring og SIX Sigma

- Målesystemer og bruk av data

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Studenten har kunnskap om:

- teorien om Total Quality Management,

- hvordan analyse kvalitet i et produkt/tjeneste og tilvirkningsprosessen,

- hvordan forbedre kvalitet i et produkt/tjeneste/prosess,

- forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene,

- hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden.

Ferdigheter

Studenten kan:

- identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet.

- identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste

- forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi.

- ISO standarder og verktøykasse i kvalitetsledelse.

Generell kompetanse:

Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Ha kjennskap til hvordan jobbe godt sammen i team for å nå felles mål.

Ha kunnskap om kvalitetssystemet og andre deler av organisasjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med seminarer på campus. Noen aktiviteter kan være obligatoriske.

Emnet undervises i hovedsak på norsk, obligatorisk innlevering og eksamen er på norsk.

Campusstudenter skal jobbe i gruppe (2-4) med obligatorisk oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig- gruppearbeid

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 6 timer, A-F, Inspera, individuelt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) skal obligatorisk oppgave være bestått og ny hjemmeeksamen må gjennomføres.

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3085F 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.05.2024

Innlevering
30.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU