course-details-portlet

SMF2296 - Investering og finansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Renteregning
 • Beregning av nåverdier og annuiteter
 • Internrente
 • Lån
 • Skatt og investeringer
 • Inflasjon
 • Kapitalmarkedsteori
 • Avkastningskrav
 • Porteføljeteori
 • Likviditetsstyring
 • Arbeidskapital
 • Excel

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Studenten skal ha kunnskap om viktigheten av kontantstrømmer i investeringsbeslutninger.
 • Studenten skal ha kunnskap om tidsverdien av penger og hvordan den virker inn på lønnsomheten av investeringer.
 • Studentene skal ha kunnskap om egenskaper som påvirker avkastningskravet til en investering.

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne tolke og ta beslutninger basert på ulike investeringskalkyler.
 • Studenten skal vite hvilke variabler som er beslutningsrelevante
 • Studenten skal være i stand til å gjennomføre en kvantitativ analyse for å rangere ulike investerings- og finansieringsalternativer.
 • Studenten skal kunne beregne relevant kapitalkostnad.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal forstå hvor sentralt investeringsanalyse er for hele foretakets virksomhet.
 • Studenten skal være i stand til å gjøre bruk av investeringsanalyse i praktiske situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentene bør regne oppgaver for å tilegne seg stoffet. Studentene oppfordres til å jobbe i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske innlevering

Mer om vurdering

Obligatorisk innlevering: 2 av 3 innleveringer skal være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Innleveringene er individuell.

50% Obligatorisk oppmøte med obligatoriske aktiviteter

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rentetabell og godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V, Casio FC-100V-2 og Texas Instruments - BAII Plus.

Obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester kan bli godkjent av instituttet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2296F 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 14
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 81
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU