SØK3899 - Oppgave i samfunnsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Individuell oppgave i nyere forskning innen samfunnsøkonomi. Innholdet kan variere fra semester til semester.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studenten kunnskap om ny forskning, og gi studenten en kritisk tilnærming til forskningsresultatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Samfunnsøkonomi (BSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)

Forkunnskapskrav

Bare studenter med studierett på et program ved Institutt for samfunnsøkonomi kan ta emnet, og da kun etter avtale med instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.