SØK3529 - Dynamisk makro

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler modeller og metoder for analyse av makroøkonomiske problemstillinger med særlig fokus på analyse av makroøkonomisk politikk og konjunkturer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer:
- hvordan offentlige budsjettunderskudd påvirker etterspørselen i økonomien (Ricardiansk ekvivalens)
- å analysere bærekraften i offentlige budsjettunderskudd
- hvordan pensjonssystemer påvirker sparing og økonomisk vekst (modell med overlappende generasjoner)
- hvordan private og offentlige sparebeslutninger påvirker et lands utenriksøkonomi (handels- og driftsbalansen)
- sammenhengen mellom pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer
- hvordan forventninger påvirker makroøkonomiske størrelser
- hvordan finansmarkeder og gjeldsoppbygning påvirker konjunkturene (bakgrunnen og virkningen av finanskrisen).

Ferdigheter
Du skal kunne
- gjøre rede for sentrale teorier og modeller for offentlige budsjettunderskudd, makroøkonomiske konsekvenser av sparebeslutninger og dynamiske virkninger av pengepolitikk
- analysere et bredt spekter av makroøkonomiske problemstillinger ved bruk av relevante økonomiske modeller.

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3003 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 12.12.2017 09:00 D8, bygg 3
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 07.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.