course-details-portlet

SØK3529 - Dynamisk makro

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet behandler modeller og metoder for analyse av makroøkonomiske problemstillinger med særlig fokus på analyse av makroøkonomisk politikk og konjunkturer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer:
- hvordan offentlige budsjettunderskudd påvirker etterspørselen i økonomien (Ricardiansk ekvivalens)
- å analysere bærekraften i offentlige budsjettunderskudd
- hvordan pensjonssystemer påvirker sparing og økonomisk vekst (modell med overlappende generasjoner)
- hvordan private og offentlige sparebeslutninger påvirker et lands utenriksøkonomi (handels- og driftsbalansen)
- sammenhengen mellom pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer
- hvordan forventninger påvirker makroøkonomiske størrelser
- hvordan finansmarkeder og gjeldsoppbygning påvirker konjunkturene (bakgrunnen og virkningen av finanskrisen).

Ferdigheter
Du skal kunne
- gjøre rede for sentrale teorier og modeller for offentlige budsjettunderskudd, makroøkonomiske konsekvenser av sparebeslutninger og dynamiske virkninger av pengepolitikk
- analysere et bredt spekter av makroøkonomiske problemstillinger ved bruk av relevante økonomiske modeller.

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert høstsemester. Sjekk www.ntnu.no/econ. Studenter med studierett på et masterprogram ved ISØ kan ta emnet også når det ikke undervises.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3003 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 24.05.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU