SØK3523 - Økonomisk vekst og utvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Store inntektsforskjeller mellom land motiverer studiet av vekst og utvikling. Ulike vekstforløp kan forstås som resultatet av forskjellig økonomisk politikk, tilgang på naturressurser og ytre betingelser. Spesielt har søkelyset vært satt på politiske og økonomiske institusjoner og graden av handelsliberalisering. Kurset behandler ulike mikroøkonomiske og makroøkonomiske emner og dekker både teoretisk og empirisk litteratur.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- teoretiske modeller for fattigdomsfeller
- hvordan sammenhengen mellom naturressurser og økonomisk utvikling kan være
- hvordan voldelig konflikt oppstår og hvilken sammenheng det har med inntektsnivå
- modeller innen politisk økonomi med relevans for vekst og utvikling
- sammenhengen mellom institusjoner og økonomisk utvikling

Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå og redegjøre for hvordan fattigdomsfeller kan oppstå
- diskutere ulike virkninger rikdom av naturressurser har for et lands økonomiske utvikling
- redegjøre for ulike faktorer som kan bidra til økonomisk konflikt, og for måter å teste slike teorier empirisk på
- analysere samspillet mellom politiske og økonomiske likevekter
-diskutere hvordan ulike typer institusjoner både kan fremme og hindre økonomisk utvikling

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet
- benytte emneinnholdet i eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Denne kan gjerne utføres i gruppe. Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3502 15.0 01.09.2007
SØK8623 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.